logo
logo bip

Danuta Paluszkiewicz - przewodnicząca

Stanisław Duszczak - wiceprzewodniczący

Anna Andrzejewska

Julia Bartkowiak

Beata Bruczyńska

Dorota Buchalska

Iwona Cupryjak

Roman Genstwa

Krystyna Janicka

Irena Kaczmarek

Iwona Kosmalska 

Daniela Kulza

Łukasz Kwas

Jarosław Lange

Adam Lewandowski

Jarosław Mieloch

Tomasz Nagler

Magdalena Pawlaczyk

Andrzej Regulski

Jerzy Rozmiarek

Andrzej Surdyk 

uchwała

zmiana uchwały  uzasadnienie 

zmiana uchwały  uzasadnienie