logo
logo bip

Plan Sesji Rady Miasta i Gminy Kórnik w 2017 roku:

Sesje Rady Miejskiej odbywać będą się w ostatnią środę każdego miesiąca.

Nie będzie sesji w miesiącu sierpniu.
Przewodniczący Rady może zwołać sesję w innym, pozaplanowym terminie.

*************

Na podstawie § 18 Statutu Gminy Kórnik
zwołuję
XL Sesję Rady Miasta i Gminy Kórnik, która odbędzie się
25 października 2017 roku, o godz. 13.00,
w Sali Posiedzeń ratusza bnińskiego, z następującym porządkiem obrad:

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym(art.20,ust1a) porządek obrad może

zostać zmieniony podczas sesji.

 

http://api.esesja.pl/posiedzenie8/14489 - porządek obrad zawiera projekty uchwał/po sesji treść uchwał

           
    Przewodniczący Rady MiG Kórnik

Adam Lewandowski