logo
logo bip

Plan Sesji Rady Miasta i Gminy Kórnik w 2016 roku:

Sesje Rady Miejskiej odbywać będą się w ostatnią środę każdego miesiąca.

Nie będzie sesji w miesiącu sierpniu.
Przewodniczący Rady może zwołać sesję w innym, pozaplanowym terminie.

*************
Na podstawie § 18 Statutu Gminy Kórnik
zwołuję
XVIII Sesję Rady Miasta i Gminy Kórnik, która odbędzie się 24 lutego 2016 roku, o godz. 13.00,

w Sali Posiedzeń Rady MiG Kórnik, ul. Rynek1 – ratusz bniński,  z następującym porządkiem obrad:

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym(art.20,ust1a) porządek obrad może

zostać zmieniony podczas sesji.

 

http://api.esesja.pl/posiedzenie8/5171 - porządek obrad zawiera projekty uchwał/po sesji treść uchwał

          
   
Przewodniczący Rady MiG Kórnik

              Przemysław Pacholski