logo
logo bip

Plan Sesji Rady Miejskiej w Kórniku w 2016 roku:

Sesje Rady Miejskiej odbywać będą się w ostatnią środę każdego miesiąca.

Nie będzie sesji w miesiącu sierpniu.

Przewodniczący Rady może zwołać sesję w innym, pozaplanowym terminie.

*************

Na podstawie § 18 Statutu Gminy Kórnik
zwołuję
XVII - Sesję Rady Miejskiej w Kórniku, która odbędzie się 27 stycznia 2016 roku, o godz. 13.00 w Kórniku, ul. Rynek 1 (ratusz bniński) z następującym porządkiem obrad: 

http://api.esesja.pl/posiedzenie8/65ba3675-4ee6-4 -  porządek obrad zawiera projekty uchwał / po sesji treść uchwał

Przewodniczący Rady Miejskiej
Przemysław Pacholski