logo
logo bip
Plan Sesji Rady Miejskiej w Kórniku w 2015 roku:
Sesje Rady Miejskiej odbywać będą się w ostatnią środę każdego miesiąca.
Nie będzie sesji w miesiącu sierpniu.
Przewodniczący Rady może zwołać sesję w innym, pozaplanowym terminie.


*************
Na podstawie § 18 Statutu Gminy Kórnik
zwołuję
XIV Sesję Rady Miejskiej w Kórniku, która odbędzie się 28 października 2015 roku, o godz. 13.00,
w Sali Posiedzeń Rady Miejskiej w Kórniku, ul. Rynek1 – ratusz bniński,  z następującym porządkiem obrad:

 
http://esesja.pl/3917  -  porządek obrad zawiera projekty uchwał/po sesji treść uchwał
Przypominamy, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym(art.20,ust1a) porządek obrad może
zostać zmieniony podczas sesji.   


Przewodniczący Rady Miejskiej
     Przemysław Pacholski