logo
logo bip

Plan Sesji Rady Miejskiej w Kórniku w 2015 roku:

Sesje Rady Miejskiej odbywać będą się w ostatnią środę każdego miesiąca.

Przewodniczący Rady może zwołać sesję w innym, pozaplanowym terminie

 

Na podstawie § 18 Statutu Gminy Kórnik 
zwołuję 
XII Sesję Rady Miejskiej w Kórniku, która odbędzie się 19 sierpnia 2015 roku, o godz. 18.00,
 
w Sali Posiedzeń Rady Miejskiej w Kórniku, ul. Rynek1 – ratusz bniński,  z następującym porządkiem obrad:

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym(art.20,ust1a) porządek obrad może

zostać zmieniony podczas sesji.

http://esesja.pl/3375  -  porządek obrad zawiera projekty uchwał/po sesji treść uchwał 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Przemysław Pacholski