logo
logo bip

Plan Sesji Rady Miejskiej w Kórniku w 2015 roku:

Sesje Rady Miejskiej odbywać będą się w ostatnią środę każdego miesiąca.

Nie będzie sesji w miesiącu sierpniu.
Przewodniczący Rady może zwołać sesję w innym, pozaplanowym terminie.

*************

Na podstawie § 18 Statutu Gminy Kórnik
zwołuję
X Sesję Rady Miejskiej w Kórniku, która odbędzie się 24 czerwca 2015 roku, o godz. 13.00,

w Sali Posiedzeń Rady Miejskiej w Kórniku, ul. Rynek1 – ratusz bniński,  z następującym porządkiem obrad:

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym(art.20,ust1a) porządek obrad może

zostać zmieniony podczas sesji.

http://esesja.pl/3110 -  porządek obrad zawiera projekty uchwał/po sesji treść uchwał

Przewodniczący Rady Miejskiej
Przemysław Pacholski