logo
logo bip
Plan Sesji Rady Miejskiej w Kórniku w 2015 roku:
Sesje Rady Miejskiej odbywać będą się w ostatnią środę każdego miesiąca.
Nie będzie sesji w miesiącu sierpniu.
Przewodniczący Rady może zwołać sesję w innym, pozaplanowym terminie.

*************

Na podstawie § 18 Statutu Gminy Kórnik
zwołuję
VII Sesję Rady Miejskiej w Kórniku, która odbędzie się 29 kwietnia 2015 roku, o godz. 13.00,
w Sali Posiedzeń Rady Miejskiej w Kórniku, ul. Rynek1 – ratusz bniński,  z następującym porządkiem obrad:

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym(art.20,ust1a) porządek obrad może
zostać zmieniony podczas sesji.
http://api.esesja.pl/posiedzenie7/7e0ed1ce-b308-4  - porządek obrad zawiera projekty uchwał/po sesji treść uchwał

Przewodniczący Rady Miejskiej
Przemysław Pacholski