logo
logo bip
Plan Sesji Rady Miejskiej w Kórniku w 2015 roku:
Sesje Rady Miejskiej odbywać będą się w ostatnią środę każdego miesiąca.
Nie będzie sesji w miesiącu sierpniu.
Przewodniczący Rady może zwołać sesję w innym, pozaplanowym terminie.

*************

Na podstawie § 18 Statutu Gminy Kórnik
zwołuję
IVSesję Rady Miejskiej w Kórniku, która odbędzie się 28 stycznia 2015 roku, o godz. 13.00
w Kórniku, ul. Rynek 1 (ratusz bniński) z następującym porządkiem obrad:

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym(art.20,ust1a) porządek obrad może
zostać zmieniony podczas sesji.

http://api.esesja.pl/posiedzenie6/2176   -  porządek obrad zawiera projekty uchwał/po sesji treść uchwał

                                                                                                                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                                                                      Przemysław Pacholski