logo
logo bip

XVI Sesja - BUDŻETOWA

Plan Sesji Rady Miejskiej w Kórniku w 2015 roku:

Sesje Rady Miejskiej odbywać będą się w ostatnią środę każdego miesiąca.

Nie będzie sesji w miesiącu sierpniu.
Przewodniczący Rady może zwołać sesję w innym, pozaplanowym terminie.

*************
Na podstawie § 18 Statutu Gminy Kórnik
zwołuję
XVI - BUDŻETOWĄ Sesję Rady Miejskiej w Kórniku, która odbędzie się 29 grudnia 2015 roku, o godz. 13.00,

w Sali Posiedzeń Rady Miejskiej w Kórniku, ul. Rynek1 – ratusz bniński,  z następującym porządkiem obrad:

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym(art.20,ust1a) porządek obrad może

zostać zmieniony podczas sesji.

http://api.esesja.pl/posiedzenie8/4516 -  porządek obrad zawiera projekty uchwał/po sesji treść uchwał

          
Przewodniczący Rady Miejskiej
     Przemysław Pacholski

XV Sesja Rady Miejskiej w Kórniku

 

Plan Sesji Rady Miejskiej w Kórniku w 2015 roku:

Sesje Rady Miejskiej odbywać będą się w ostatnią środę każdego miesiąca.

Nie będzie sesji w miesiącu sierpniu.
Przewodniczący Rady może zwołać sesję w innym, pozaplanowym terminie.


*************
Na podstawie § 18 Statutu Gminy Kórnik
zwołuję
XV Sesję Rady Miejskiej w Kórniku, która odbędzie się 25 listopada 2015 roku, o godz. 13.00,

w Sali Posiedzeń Rady Miejskiej w Kórniku, ul. Rynek1 – ratusz bniński,  z następującym porządkiem obrad:

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym(art.20,ust1a) porządek obrad może

zostać zmieniony podczas sesji.

http://api.esesja.pl/posiedzenie7/4172 -  porządek obrad zawiera projekty uchwał/po sesji treść uchwał

          
Przewodniczący Rady Miejskiej
     Przemysław Pacholski

 

 

XIV Sesja Rady Miejskiej w Kórniku

Plan Sesji Rady Miejskiej w Kórniku w 2015 roku:
Sesje Rady Miejskiej odbywać będą się w ostatnią środę każdego miesiąca.
Nie będzie sesji w miesiącu sierpniu.
Przewodniczący Rady może zwołać sesję w innym, pozaplanowym terminie.


*************
Na podstawie § 18 Statutu Gminy Kórnik
zwołuję
XIV Sesję Rady Miejskiej w Kórniku, która odbędzie się 28 października 2015 roku, o godz. 13.00,
w Sali Posiedzeń Rady Miejskiej w Kórniku, ul. Rynek1 – ratusz bniński,  z następującym porządkiem obrad:

 
http://esesja.pl/3917  -  porządek obrad zawiera projekty uchwał/po sesji treść uchwał
Przypominamy, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym(art.20,ust1a) porządek obrad może
zostać zmieniony podczas sesji.   


Przewodniczący Rady Miejskiej
     Przemysław Pacholski

XIII Sesja Rady Miejskiej w Kórniku

 

Plan Sesji Rady Miejskiej w Kórniku w 2015 roku:
Sesje Rady Miejskiej odbywać będą się w ostatnią środę każdego miesiąca.
Nie będzie sesji w miesiącu sierpniu.
Przewodniczący Rady może zwołać sesję w innym, pozaplanowym terminie.

*************

Na podstawie § 18 Statutu Gminy Kórnik
zwołuję
XIII Sesję Rady Miejskiej w Kórniku, która odbędzie się 23 września 2015 roku, o godz. 13.00,

w Sali Posiedzeń Rady Miejskiej w Kórniku, ul. Rynek1 – ratusz bniński,  z następującym porządkiem obrad:
Przypominamy, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym(art.20,ust1a) porządek obrad może
zostać zmieniony podczas sesji.
http://esesja.pl/3614  -  porządek obrad zawiera projekty uchwał/po sesji treść uchwał

Przewodniczący Rady Miejskiej
Przemysław Pacholski

XII Sesja Rady Miejskiej w Kórniku

Plan Sesji Rady Miejskiej w Kórniku w 2015 roku:

Sesje Rady Miejskiej odbywać będą się w ostatnią środę każdego miesiąca.

Przewodniczący Rady może zwołać sesję w innym, pozaplanowym terminie

 

Na podstawie § 18 Statutu Gminy Kórnik 
zwołuję 
XII Sesję Rady Miejskiej w Kórniku, która odbędzie się 19 sierpnia 2015 roku, o godz. 18.00,
 
w Sali Posiedzeń Rady Miejskiej w Kórniku, ul. Rynek1 – ratusz bniński,  z następującym porządkiem obrad:

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym(art.20,ust1a) porządek obrad może

zostać zmieniony podczas sesji.

http://esesja.pl/3375  -  porządek obrad zawiera projekty uchwał/po sesji treść uchwał 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Przemysław Pacholski  

XI Sesja Rady Miejskiej w Kórniku

Plan Sesji Rady Miejskiej w Kórniku w 2015 roku:

Sesje Rady Miejskiej odbywać będą się w ostatnią środę każdego miesiąca.

Nie będzie sesji w miesiącu sierpniu. 
Przewodniczący Rady może zwołać sesję w innym, pozaplanowym terminie. 

************* 

Na podstawie § 18 Statutu Gminy Kórnik 
zwołuję 
XI Sesję Rady Miejskiej w Kórniku, która odbędzie się 29 lipca 2015 roku, o godz. 13.00,
 
w Sali Posiedzeń Rady Miejskiej w Kórniku, ul. Rynek1 – ratusz bniński,  z następującym porządkiem obrad:

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym(art.20,ust1a) porządek obrad może

zostać zmieniony podczas sesji.

http://esesja.pl/3270  -  porządek obrad zawiera projekty uchwał/po sesji treść uchwał 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Przemysław Pacholski 

X Sesja Rady Miejskiej w Kórniku

Plan Sesji Rady Miejskiej w Kórniku w 2015 roku:

Sesje Rady Miejskiej odbywać będą się w ostatnią środę każdego miesiąca.

Nie będzie sesji w miesiącu sierpniu.
Przewodniczący Rady może zwołać sesję w innym, pozaplanowym terminie.

*************

Na podstawie § 18 Statutu Gminy Kórnik
zwołuję
X Sesję Rady Miejskiej w Kórniku, która odbędzie się 24 czerwca 2015 roku, o godz. 13.00,

w Sali Posiedzeń Rady Miejskiej w Kórniku, ul. Rynek1 – ratusz bniński,  z następującym porządkiem obrad:

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym(art.20,ust1a) porządek obrad może

zostać zmieniony podczas sesji.

http://esesja.pl/3110 -  porządek obrad zawiera projekty uchwał/po sesji treść uchwał

Przewodniczący Rady Miejskiej
Przemysław Pacholski

 

IX Sesja RM 25-lecie samorządu / II cz. robocza

Plan Sesji Rady Miejskiej w Kórniku w 2015 roku:

Sesje Rady Miejskiej odbywać będą się w ostatnią środę każdego miesiąca.

Nie będzie sesji w miesiącu sierpniu.
Przewodniczący Rady może zwołać sesję w innym, pozaplanowym terminie.

*************

Na podstawie § 18 Statutu Gminy Kórnik
zwołuję
IX Sesję Rady Miejskiej w Kórniku, która odbędzie się 27 maja 2015 roku, o godz. 13.00,

w Strażnicy OSP w Kórniku ul. 20 października 93,  z następującym porządkiem obrad:

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym(art.20,ust1a) porządek obrad może

zostać zmieniony podczas sesji.

http://esesja.pl/2905 -  porządek obrad zawiera projekty uchwał/po sesji treść uchwał

Przewodniczący Rady Miejskiej
Przemysław Pacholski

VIII Sesja Rady Miejskiej - ABSOLUTORYJNA

Plan Sesji Rady Miejskiej w Kórniku w 2015 roku:

Sesje Rady Miejskiej odbywać będą się w ostatnią środę każdego miesiąca.

Nie będzie sesji w miesiącu sierpniu.
Przewodniczący Rady może zwołać sesję w innym, pozaplanowym terminie.
*************

Na podstawie § 18 Statutu Gminy Kórnik
zwołuję
VIII - ABSOLUTORYJNĄ Sesję Rady Miejskiej w Kórniku, która odbędzie się 19 maja 2015 roku, o godz. 13.00 w Kórniku, ul. Rynek 1 (ratusz bniński) z następującym porządkiem obrad: 

 http://api.esesja.pl/posiedzenie7/2802 -  porządek obrad zawiera projekty uchwał / po sesji treść uchwał

Przewodniczący Rady Miejskiej
Przemysław Pacholski

VII Sesja Rady Miejskiej w Kórniku

Plan Sesji Rady Miejskiej w Kórniku w 2015 roku:
Sesje Rady Miejskiej odbywać będą się w ostatnią środę każdego miesiąca.
Nie będzie sesji w miesiącu sierpniu.
Przewodniczący Rady może zwołać sesję w innym, pozaplanowym terminie.

*************

Na podstawie § 18 Statutu Gminy Kórnik
zwołuję
VII Sesję Rady Miejskiej w Kórniku, która odbędzie się 29 kwietnia 2015 roku, o godz. 13.00,
w Sali Posiedzeń Rady Miejskiej w Kórniku, ul. Rynek1 – ratusz bniński,  z następującym porządkiem obrad:

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym(art.20,ust1a) porządek obrad może
zostać zmieniony podczas sesji.
http://api.esesja.pl/posiedzenie7/7e0ed1ce-b308-4  - porządek obrad zawiera projekty uchwał/po sesji treść uchwał

Przewodniczący Rady Miejskiej
Przemysław Pacholski

V Sesja Rady Miejskiej w Kórniku

Plan Sesji Rady Miejskiej w Kórniku w 2015 roku:
Sesje Rady Miejskiej odbywać będą się w ostatnią środę każdego miesiąca.
Nie będzie sesji w miesiącu sierpniu.
Przewodniczący Rady może zwołać sesję w innym, pozaplanowym terminie.

*************

Na podstawie § 18 Statutu Gminy Kórnik
zwołuję
V Sesję Rady Miejskiej w Kórniku,
która odbędzie się 25 lutego 2015 roku, o godz. 13.00 w Kórniku, ul. Rynek 1 (ratusz bniński) z następującym porządkiem obrad:
Przypominamy, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym(art.20,ust1a) porządek obrad może zostać zmieniony podczas sesji. 
http://api.esesja.pl/posiedzenie7/2336 -  porządek obrad zawiera projekty uchwał/po sesji treść uchwał

Przewodniczący Rady Miejskiej
Przemysław Pacholski
 

 

VI Sesja Rady Miejskiej w Kórniku

Plan Sesji Rady Miejskiej w Kórniku w 2015 roku:Sesje Rady Miejskiej odbywać będą się w ostatnią środę każdego miesiąca.Nie będzie sesji w miesiącu sierpniu.
Przewodniczący Rady może zwołać sesję w innym, pozaplanowym terminie.
*************
Na podstawie § 18 Statutu Gminy Kórnik
zwołuję
VI Sesję Rady Miejskiej w Kórniku, która odbędzie się 25 marca 2015 roku, o godz. 13.00,

WYJĄTKOWO STRAŻNICA OSP – ul. 20 Października w Kórniku,  z następującym porządkiem obrad:
Przypominamy, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym(art.20,ust1a) porządek obrad możezostać zmieniony podczas sesji. 
http://api.esesja.pl/posiedzenie7/2484 -  porządek obrad zawiera projekty uchwał/po sesji treść uchwał

Przewodniczący Rady Miejskiej
Przemysław Pacholski