logo
logo bip

Na podstawie § 18 Statutu Gminy Kórnik
zwołuję
II Sesję Rady Miejskiej w Kórniku, która odbędzie się 9 grudnia 2014 roku, o godz. 13.00

w Kórniku, ul. Rynek 1 (ratusz bniński) z następującym porządkiem obrad:

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym(art.20,ust1a) porządek obrad może zostać zmieniony podczas sesji.   

http://api.esesja.pl/posiedzenie6/1893  -  porządek obrad zawiera projekty uchwał/po sesji treść uchwał

Przewodniczący Rady Miejskiej
Przemysław Pacholski