logo
logo bip

Plan Sesji Rady Miasta i Gminy Kórnik w 2018 roku 

Sesje Rady Miasta i Gminy odbywać się będą w ostatnią środę każdego miesiąca o godz.13.00.w sali posiedzeń ratusza bnińskiego (Kórnik, ul. Rynek1). Nie będzie sesji w miesiącu sierpniu.

Przewodniczący Rady może zwołać sesje w innym, pozaplanowym terminie.  

 

Posiedzenia Komisji Rady Miasta i Gminy Kórnik w 2018 roku  odbywać się będą w sali posiedzeń ratusza bnińskiego (Kórnik, ul. Rynek 1) w tygodniu poprzedzającym Sesję Rady MiG Kórnik - zwykle w przedostatnim tygodniu miesiąca:

- środa, godzina 11.00 - Komisja Edukacji, Kultury i Polityki Społecznej

- środa, godzina 13.00 - Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

- piątek, godzina 8.00 - Komisja Infrastruktury, Rozwoju i Polityki Przestrzennej

- piątek, godzina 13.00 - Komisja Budżetu i Finansów

 

- posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywać się będą wg potrzeb.

Przewodniczący Komisji mogą również zwoływać posiedzenia dodatkowe.