logo
logo bip

Uchwała nr SO-0951/D28/10/Ln/2018
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Miasto i Gminę Kórnik deficytu budżetu - pobierz