logo
logo bip

Uchwała nr S0-0951/P/34/10/Ln/2018
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Kórnik - pobierz