logo
logo bip

Kórnik, dnia 25 lipca 2018 roku

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60:

- w II kwartale 2018 roku udzielono 1 umorzenia niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ww. ustawy na kwotę 9.763,07 zł.

 

Pobierz -PDF