logo
logo bip

Kwartalna informacja o umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - III kwartał 2018 r.

Treść informacji - kliknij tutaj

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku - pobierz PDF

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2018

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2018 - pobierz PDF

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH A KTYWÓW FINANSOWYCH wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku - pobierz PDF

Podsumowanie VII kadencji 2015 - 2018

Podsumowanie VII kadencji 2015 - 2018  - pobierz

Projekty współfinansowane w latach 2015-2018 - pobierz

Uchwała nr SO 0953/44/19/2018 w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Kórnik za I półrocze 2018 roku.

Uchwała nr SO  0953/44/19/2018 w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Kórnik za I półrocze 2018 roku.  - pobierz

 

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Kórnickiego Ośrodka Kultury w Kórniku za półrocze 2018

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Kórnickiego Ośrodka Kultury w Kórniku za półrocze 2018 - pobierz PDF

Sprawozdanie półroczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za okres od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 - Biblioteka Publiczna

BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Sprawozdanie półroczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za okres od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 - pobierz PDF

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY KÓRNIK ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY KÓRNIK ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU - pobierz PDF

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY KÓRNIK ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY KÓRNIK ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU - pobierz PDF

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60...

Kórnik, dnia 25 lipca 2018 roku

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60:

- w II kwartale 2018 roku udzielono 1 umorzenia niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ww. ustawy na kwotę 9.763,07 zł.

 

Pobierz -PDF

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku - pobierz

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018 - pobierz

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku - pobierz 

Kwartalna informacja o umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - I kwartał 2018 r.

Kwartalna informacja o umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - I kwartał 2018 r. - pobierz

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY KÓRNIK ZA 2017 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY KÓRNIK ZA 2017 ROK - pobierz

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku - pobierz

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2018

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2018 - pobierz

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE OSTANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE OSTANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku - pobierz

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Kórnik sporządzona za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Kórnik sporządzona za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku - pobierz

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017 -1

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017 - POBIERZ

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH A KTYWÓW FINANSOWYCH wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku - pobierz

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku - pobierz 

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017 - pdf

Uchwała nr S0-0951/P/34/10/Ln/2018

Uchwała nr S0-0951/P/34/10/Ln/2018
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Kórnik - pobierz 

Uchwała nr SO-0951/D28/10/Ln/2018 Składy Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej

Uchwała nr SO-0951/D28/10/Ln/2018
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Miasto i Gminę Kórnik deficytu budżetu - pobierz

Kwartalna informacja o umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - IV kwartał 2017 r.

Treść informacji - kliknij tutaj