logo
logo bip

Kwartalna informacja o umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - III kwartał 2017 r.

Treść informacji - kliknij tutaj

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku - PDF

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2017

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2017 - PDF

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI - wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku - PDF

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Kórnik sporządzona za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Kórnik sporządzona za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku - pobierz PDF

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY KÓRNIK ZA 2016 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY KÓRNIK ZA 2016 ROK - pobierz PDF

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY KÓRNIK ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY KÓRNIK ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU - pobierz PDF

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY I JEGO WYKONANIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 R. - Kórnicki Ośrodek Kultury

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY I JEGO WYKONANIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 R. - Kórnicki Ośrodek Kultury - pobierz PDF

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY I JEGO WYKONANIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 R. - Biblioteka Publiczna w Kórniku

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY I JEGO WYKONANIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 R. - Biblioteka Publiczna w Kórniku - pobierz PDF

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY KÓRNIK ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY KÓRNIK ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU - pobierz PDF

Kwartalna informacja o umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - II kwartał 2017 r.

Treść informacji - kliknij tutaj

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH - wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku - PDF

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI - wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI - wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku - PDF

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017 - PDF 

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2017

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2017 - pobierz

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku - pobierz

Kwartalna informacja o umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - I kwartał 2017 r.

Treść informacji - kliknij tutaj

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI WG STANU NA KONIEC IV KWARTAŁU 2016 ROKU - pobierz

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 - pobierz

Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowej kwoty długu Miasta i Gminy Kórnik

Uchwała RIO z dnia 13 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowej kwoty długu Miasta i Gminy Kórnik

Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Miasto i Gminę Kórnik deficytu budżetowego

Uchwała RIO z dnia 13 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Miasto i Gminę Kórnik deficytu budżetowego