logo
logo bip

Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2017 rok

Uchwała RIO  z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2017 rok - pobierz

Opinia RIO w sprawie wyrażenia opinii o możliwości dofinansowania przez Miasto i Gminę Kórnik deficytu budżetu.

Opinia RIO z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości dofinansowania przez Miasto i Gminę Kórnik deficytu budżetu. - pobierz

Uchwała RIO w sprawie wyrażanie opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Kórnik

Uchwała RIO z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażanie opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Kórnik - pobierz 

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2016

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2016

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku

Opinia RIO o przebiegu wykonania budżetu

Opinia RIO o przebiegu wykonania budżetu - uchwała nr SO - 00953/60/16/2016

Plan finansowy instytucji kultury i jego wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r. - Kórnicki Ośrodek Kultury

Plan finansowy instytucji kultury i jego wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r. - Kórnicki Ośrodek Kultury - pobierz PDF

Plan finansowy instytucji kultury i jego wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r. - Biblioteka Publiczna w Kórniku

Plan finansowy instytucji kultury i jego wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r. - Biblioteka Publiczna w Kórniku - pobierz PDF

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY KÓRNIK ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Kórnik za I półrocze 2016 roku - pobierz PDF

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY KÓRNIK ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i gminy Kórnik za I półrocze 2016 roku - pobierz PDF

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2016

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2016

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku - pobierz

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2016 - pobierz

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku - pobierz

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO SPORZĄDZONA ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2015 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO SPORZĄDZONA ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2015 ROKU

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY KÓRNIK ZA 2015 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY KÓRNIK ZA 2015 ROK.

Sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej w Kórniku za 2015 rok

Sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej w Kórniku za 2015 rok.

Sprawozdanie finansowe Kórnickiego Ośrodka Kultury za 2015 rok

Sprawozdanie finansowe Kórnickiego Ośrodka Kultury za 2015 rok.

Uchwała RIO nr SO - 0954/34/19/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r.

Uchwała RIO nr SO - 0954/34/19/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Kórnik za rok 2015 wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Opinia RIO

Opinia RIO w sprawie: możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Kórnik z dnia 22 marca 2016 r. - POBIERZ

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku - POBIERZ

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015 - POBIERZ

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH  wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku - POBIERZ