logo
logo bip

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec III kwartału 2015 - pobierz

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2015 - pobierz

Uchwała RIO Nr SO - 0953/39/20/2015 z dnia 10 września 2015 r.

Uchwała RIO Nr SO - 0953/39/20/2015 w sprawie wyrażenia opinii o przedłużonej przez Burmistrza Gminy Kórnik informacji o przebiegu wykonaniu budżetu Gminy Kórnik za I półrocze 2015 roku - pobierz

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIEO NADWYŻCE / DEFICYCIE

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015 - pobierz

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec II kwartału 2 - pobierz

Uchwała RIO SO.-0950/8/20/2015

Uchwała RIO z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczki przez Gminę Kórnik - pobierz

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KÓRNIK ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KÓRNIKZA 2014 ROK - pobierz

Uchwała RIO

Uchwała RIO z dnia 17 kwietnia w sprawie: opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Kórnik za rok 2014 wraz z informacją o stanie mienia - pobierz

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO SPORZĄDZONA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU Kórnik, marzec

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO SPORZĄDZONA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU - pobierz  

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku - pobierz

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIEO NADWYŻCE / DEFICYCIE

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIEO NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015 - pobierz 

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014 - pobierz
 

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW     DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014 - pobierz

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014 - pobierz  

Uchwała RIO nr SO-0951/7/D/20/2015 w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Kórnik deficytu budżetu

Uchwała RIO z 20 stycznia 2015 r. nr SO-0951/7/D/20/2015 w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Kórnik deficytu budżetu -pobierz

Uchwała RIO nrSO-0951/16/P/20/2015 w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kórnik

Uchwała RIO z 20 stycznia 2015 r. nr SO-0951/16/P/20/2015 w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kórnik - pobierz