logo
logo bip

w sprawie : zatwierdzenia wzoru umowy na udzielenie dotacji celowej na realizację zadań wykonywanych przez podmioty prowadzące złobki, kluby dziecięce, zatrudniających dziennych opiekunów lub dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na terenie Miasta i Gminy Kórnik w 2019 r.

Pobierz :

Zarządzenie - PDF

Załącznik 1 - PDF

Załącznik 2 - PDF

Uzasadnienie - PDF