logo
logo bip

w sprawie : powołania komisji przetargowej w postępowaniu o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

Pobierz :

Zarządzenie - PDF