logo
logo bip

w sprawie : zasad przygotowania i obiegu umów oraz prowadzenia Centralnego Rejestru Umów zawieranych przez Miasto i Gminę Kórnik

Pobierz :

Zarządzenie i załącznik - PDF