logo
logo bip

Zarządzenie nr 1 z dnia 02.01.2019 roku

w sprawie : wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Szczodrzykowie wyłącznie w formie elektronicznej

Pobierz :

Zarządzenie - PDF

Załącznik - PDF

 

Zarządzenie nr 2 z dnia 04.01.2019 r.

w sprawie : powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego nr 2, położonego w miejscowości Konarskie.

Pobierz :

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 3 z dnia 04 stycznia 2019 r.

w sprawie : zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Pobierz :

Zarządzenie i załączniki - PDF

Zarządzenie nr 4 z dnia 08.01.2019 r.

w sprawie : powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem garażowym, znajdującym się w miejscowości Kórnik obręb Bnin

Pobierz :

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 5 z dnia 08 stycznia 2019 r.

w sprawie : powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowisko specjalisty ds. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz specjalisty d/s warunków zabudowy w Wydziale Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

Pobierz :

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 6 z dnia 08 stycznia 2019 r.

w sprawie : powołania komisji przetargowej w postępowaniu o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

Pobierz :

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 7 z dnia 10 stycznia 2019 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Pobierz:
Zarządzenie i załączniki - PDF