logo
logo bip

w sprawie ustalenia zasad klasyfikacji wydatków związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach,
przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto i Gminę Kórnik

Pobierz:

Zarządznie -PDF
Uzasadnienie -PDF