logo
logo bip

w sprawie: wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych dla postępowań w sprawach zamówień, których wartość przekracza wyrażoną w złotych kwotę określoną w art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych

Pobierz: 

Zarządzenie -PDF

Załącznik 1. -PDF

Załacznik 2. -PDF