logo
logo bip

w sprawie : ustalenia wytycznych w celu opracowania polityki rachunkowości, zakładowego planu kont oraz zasad wyceny i gospodarowania majątkiem przez jednostki budżetowe Miasta i Gminy Kórnik

Pobierz :

Zarządzenie i Załączniki - PDF