logo
logo bip

w sprawie : zmiany składu komisji przetargowej w postępowaniu o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

Pobierz ;

Zarządzenie - PDF