logo
logo bip

w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu nr 173/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 6 grudnia 2018 roku  w sprawie powołania Zespołu w celu wypracowania projektu regulaminu wydatkowania środków przez Sołtysów w ramach funduszu sołeckiego

Pobierz:

Zarządzenie - PDF