logo
logo bip

w sprawie: powołania komisji przetargowej w postępowaniu o wartość powyżej kwoty okreśłonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych

Pobierz:
Zarządzenie - PDF