logo
logo bip

Zarządzenie Nr 1 z dnia 8 stycznia 2018 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.

Pobierz:
Zarządzenie i załączniki - PDF

Zarządzenie Nr 2 z dnia 10 stycznia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Pobierz:

Zarządzenie - PDF
Załącznik - PDF

Zarządzenie nr 3 z dnia 15 stycznia 2018 r.

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej

Pobierz:

Zarządzenie i załącznik - PDF

Zarządzenie nr 4 z dnia 15 stycznia 2018 r.

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej

Pobierz:

Zarządzenie i załącznik - PDF

Zarządzenie Nr 5 z dnia 22 stycznia 2018 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Pobierz:
Zarządzenie i załączniki - PDF

Zarządzenie Nr 6 z dnia 24.01.2018 r.

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Kórnik w roku 2018.

Pobierz:

Zarządzenie - PDF
Załącznik nr 1 - PDF
Załącznik nr 2 - PDF
Załącznik nr 3 - PDF
Załącznik nr 4 - PDF
Załącznik nr 5 - PDF
Załącznik nr 6 - PDF
Załącznik nr 7 - PDF
Załącznik nr 8 - PDF

 

Zarządzenie Nr 7 z dnia 24 stycznia 2018 r.

w sprawie: udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego.

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 8 z dnia 24 stycznia 2018 r.

w sprawie: udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych.

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 9 z dnia 24 stycznia 2018 r.

w sprawie: udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu funduszu alimentacyjnego.

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie Nr 10 z dnia 26.01.2018 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Pobierz:
Zarządzenie - PDF
Wykaz - PDF

Zarządzenie nr 11/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Mieście i Gminie Kórnik 

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Uzasadnienie - PDF

Załacznik - PDF

Zarządzenie nr 12/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Kórnik

Zarządzenie - PDF

Uzasadnienie - PDF

Załacznik - PDF

 

Zarządzenie Nr 13/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Pobierz: 

Zarządzenie i załączniki - PDF

Zarządzenie nr 15 z dnia 8 lutego 2018 r.

w sprawie: powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

Pobierz:

Zarządzenie i regulamin - PDF

Zarządzenie Nr 16/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 13 lutego 2018 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Pobierz:

Zarządzenie i ząłacnziki -PDF

Zarządzenie nr 17 z dnia 21 lutego 2018 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.

Pobierz:

Zarządzenie i załączniki - PDF

Zarządzenie nr 18/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 23.02.2018 r.

w sprawie: kontroli warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat trzech w niepublicznych żłobkach działających na terenie Miasta i Gminy Kórnik 

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Uzasadnienie - PDF

Zarządzenie nr 19 z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Pobierz:

Zarządzenie i załączniki - PDF

Zarządzenie nr 20/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 1 marca 2018 r.

W sprawie:  upoważnienia Dyrektora Środka Pomocy Społecznej w Kórniku do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w zakresie dodatków mieszkaniowych.

Pobierz:

Zarządzenie -PDF

Zarządzenie nr 21/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 8 marca 2018 r.

w sprawie: powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

Pobierz:

Zarządzenie -PDF

Załącznik -PDF

Zarządzenie Nr 22/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 12 marca 2018 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Pobierz:

Zarządzenie i złaczniki -PDF

Zarządzenie Nr 23/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 16 marca 2018 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Pobierz:

Zarządzenie i załaczniki -PDF

Zarządzenie Nr 24 / 2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 20.03.2018r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Pobierz: 

Zarządzenie - PDF

Załącznik - PDF

Zarządzenie nr 25/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 20 marca 2018 r.

w sprawie: ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Kórnik

Pobierz:

Zarządzenie -PDF

Zarządzenie Nr 26/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie: powołania Komitetu Obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego.

Pobierz: 

Zarządzenie -PDF

Zarządzenie nr 27 z dnia 23 marca 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy "Gościnni"

Pobierz:

Zarządzenie i regulamin - PDF

Zarządzenie Nr 28/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 28 marca 2018 r.

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok 

Pobierz:

Zarządzanie i załączniki -PDF

Zarządzenie Nr 29/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 10 kwietnia 2018 r.

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Pobierz:

Zarządzenie i załacznik -PDF

Zarządzenie Nr 30/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 10 kwietnia 2018 r.

W sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze  Specjalisty w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik.

Pobierz: 

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 31 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 10.04.2018 r.

W sprawie: przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Miasta i Gminy Kórnik w 2017 roku niepublicznemu przedszkolu Niepubliczny Ośrodek Edukacyjny dla dzieci do lat 7 NOE

Pobierz:

Zarządzenie -PDF

Załacznik -PDF

Zarządzenie nr 34 z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Pobierz:

Zarządzenie i załączniki - PDF

Zarządzenie nr 35/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie  ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 2 Cztery Pory Roku  w Kórniku, ul. Jeziorna 16.

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Uzasadnienie - PDF

Załącznik - PDF

Zarządzenie nr 36/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 27 kwietnia 2018r.

w sprawie  ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tytusa  Działyńskiego w Kórniku, ul. Dworcowa 11.

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Uzasadnienie  - PDF

Załacznik - PDF

 

Zarządzenie nr 37/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie  ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej  im. Jana Pawła  II w Szczodrzykowie, ul. Ogrodowa 21.

Pobierz:

Zarządzenie  - PDF

Uzasadanienie  - PDF

Załacznik  -PDF

Zarządzenie nr 37b /2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 2 maja 2018r.

W sprawie: zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia o konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szczodrzykowie.

Pobierz:: 

Zarządzenie - PDF

Uasadanienie - PDF

Zarządzenie nr 37a /2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 2 maja 2018r.

w sprawie: zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia o konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku, ul. Dworcowa 11.

Pobierz:

Zarządzenie -PDF

Uzasadnienie -PDF

Zarządzenie nr 38 z dnia 4 maja 2018 r.

w sprawie: upoważnienia do prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie dodatków mieszkaniowych.

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 39 z dnia 4 maja 2018 r.

w sprawie: upoważnienia do prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie dodatków mieszkaniowych.

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 40 z dnia 4 maja 2018 r.

w sprawie: upoważnienia Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w zakresie dodatków mieszkaniowych.

Pobierz:

Zarządzenia - PDF

Zarządzenie nr 41 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 7 maja 2018 roku

W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok 

Pobierz: 

Zarządzenie i załączniki -PDF

Zarządzenie Nr 42/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 15 maja 2018 roku

w sprawie: wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych dla postępowań w sprawach zamówień, których wartość przekracza wyrażoną w złotych kwotę określoną w art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych

Pobierz: 

Zarządzenie -PDF

Załącznik 1. -PDF

Załacznik 2. -PDF

Zarządzenie nr 43 /2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 18 maja 2018r.

W sprawie: konsultacji społecznych dotyczących podziału sołectwa Kamionki.

Pobierz:

Zarządzenie -PDF

Zarządzenie nr 44/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 22 maja 2018 r.

w sprawie ustalenia zasad klasyfikacji wydatków związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach,
przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto i Gminę Kórnik

Pobierz:

Zarządznie -PDF
Uzasadnienie -PDF

Zarządzenie nr 44//2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 22 maja 2018 r.

W sprawie ustalenia zasad klasyfikacji wydatków związanych z realizacją zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach, przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonego przez Miasto i Gminę Kórnik.

Pobierz: 

Zarządzenie -PDF

Zarządzenie Nr 45/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 22 maja 2018 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Pobierz:

Zarządzenie i załączniki -PDF

Zarządzenie nr 46/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 23 maja 2018 r.

w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 2 Cztery Pory Roku w Kórniku, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szczodrzykowie oraz Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku

Pobierz: 

Zarządzenie -PDF

Uzasadnienie -PDF

Zarządzenie nr 47/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego 

Pobierz:

Zarządzenie -PDF

Uzasadnienie -PDF

Załaczniki -PDF

Zarządzenie nr 47 A/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 25 maja 2018 roku

W sprawie prowadzenia Regulaminu funkcjonowania i administrowania systemem wewnętrznego monitoringu wizyjnego Urzędu Miasta i Gminy Kórnik

Pobierz: 

Zarządzenie i ząłacnzik -PDF

Zarządzenie Nr 48/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 29 maja 2018 r.

W sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Bibioleteki Publicznej w Kórniku za 2017 

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Załączniki - PDF

Zarządzenie Nr 49/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 maja 2018r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Uchyla się Zarządzenie Nr 42/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 27.04.2017r

Pobierz:

Zarządzenie -PDF

Zarządzenie Nr 50/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 maja 2018 r

W sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Kórnikciego Ośrodka Kultury w Kórniku za 2017 rok.

Pobierz: 

Zarządzenie - PDF

Załączniki - PDF

Zarządzenie Nr 51/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 maja 2018 r

W sprawie: zmiany uchwały budżerowej na 2018 rok

Pobierz:

Zarządzenie i załączniki - PDF

Zarządzenie Nr 52/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 1 czerwca 2018 r.

w sprawie: powołania komisji konsultacyjnej w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami wsi Kamionki dotyczącymi podziału sołectwa Kamionki 

Pobierz:

Zarządzenie -PDF 

Zarządzenie Nr 53/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 4 czerwca 2018 r.

W sprawie: powołania komisji przetargowej na wybór agenta emisji obligacji komunalnych 

Pobierz:

Zarządzenie -PDF

Zarządzenie Nr 54/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 7 czerwca 2018 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Pobierz: 

Zarządzenie i załączniki - PDF

Zarządzenie nr 55 z dnia 7 czerwca 2018 r.

w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowisko specjalisty ds. inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik.

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie Nr 56/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 08.06.2018r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Pobierz:

Zarządzenie -PDF

Wykaz -PDF 

Zarządzenie nr 57 z dnia 8 czerwca 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 2 "Cztery Pory Roku" w Kórniku

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 58 z dnia 8 czerwca 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szczodrzykowie

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 59 z dnia 8 czerwca 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 60 z dnia 14 czerwca 2018 r.

w sprawie: przyjęcia Zasad Budżetu Obywatelskiego Gminy Kórnik na 2019 rok

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Załącznik 1 - PDF

Załącznik 2 - PDF

 

Zarządzenie Nr 61/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 28 czerwca 2018 r.

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok 

Pobierz:

Zarządzanie i załaczniki -PDF

Zarządzenie nr 62 A / 2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 29 czerwca 2018

w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postepowań, wydawania rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji w sprawie świadczenia dobry stary.

Pobierz: 

Zarządzenie -PDF

Zarządzenie Nr 63/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 2 lipca 2018r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Pobierz:

Zarządzenie -PDF

Załaczniki -PDF

Zarządzenie Nr 65/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 3 lipca 2018 r.

w sprawie : udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia dobry start.

Pobierz:

Zarządzenie -PDF

Zarządzenie Nr 66/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 3 lipca 2018 r.

w sprawie : udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia dobry start.

Pboerz:

Zarządzenie -PDF

Zarządzenie Nr 67/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 3 lipca 2018 r.

w sprawie: udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia dobry stary.

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie Nr 68/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 3 lipca 2018 r.

w sprawie : udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia dobry start.

Pobierz:

Zarządzenie -PDF

Zarządzenie Nr 69/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 3 lipca 2018 r.

w sprawie : udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia dobry start.

Pobierz: 

Zarządzenie -PDF

Zarządzenie nr 70/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 3 lipca 2018 r.

w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku do prowadzenia postępowań, wydawania rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji w sprawie świadczenia dobry start.

Pobierz:

Zarządzenie -PDF

Zarządzenie Nr 71/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 3.07.2018 r.

w sprawie: ogłoszenia wyników II otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Kórnik w roku 2018.

Pobierz:

Zarządzenie -PDF

Załacznik 1. -PDF

Załącznik 2. -PDF

 

Zarządzenie nr 72 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 3 lipca 2018 r.

w sprawie: zmiany zarządzenia nr 133A/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

Pobierz:
Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 74 /2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 9 lipca 2018 r.

W sprawie: zmiany uchwałt budzętowej na 2018 r. 

Pobierz:

Zarządzenie i załaczniki -PDF

Zarządzenie nr 75/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 12 lipca 2018 r.

W sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie statutów sołectw: Kamionki Północne, Kamionki Stare i Kamionki Przylesie.

Pobierz:

Zarządzenie i załaczniki -PDF

Zarządzenie Nr 76/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 17 lipca 2018 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Pobierz: 

Zarządzenie i załączniki -PDF

ZARZĄDZENIE NR 77/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 19 lipca 2018r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w miejscowości Dziećmierowo, gmina Kórnik.

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 78/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 23 lipca 2018 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Uzasadnienie - PDF

Zarządzenie Nr 79/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 27 lipca 2018 r.

W sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora SP 2 im. Teofili z Działyńskich Szołdrskiej-Potulickiej w Kórniku 

Pobierz: 

Zarządzenie i załączniki -PDF

Zarządzenie nr 80 z dnia 31 lipca 2018 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Pobierz:

Zarządzenie i załączniki - PDF

Zarządzenie Nr 81/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 1 sierpnia 2018 roku

w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Pobierz:

Zarządzenie -PDF

Zarządzenie Nr 82/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 7 sierpnia 2018 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

 Pobierz:
Zarządzenie i załączniki- PDF

ZARZĄDZENIE Nr 83 /2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 8 sierpnia 2018 r.

 W sprawie :  ustalenia harmonogramu zebrań wiejskich dla przeprowadzenia wyborów sołtysów  w  Sołectwach  Kamionki Stare, Kamionki  Północ, Kamionki Przy Lesie

Pobierz: 

Zarządzneie -PDF

 

Zarządzenie Nr 84/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 13.08.2018 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Pobierz: 

Zarządzenie -PDF

Załacnzik -PDF

Zarządzenie Nr 85/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 16 sierpnia 2018 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Pobierz:

Zarządzenie i załącnziki -PDF

Zarządzenie nr 86 /2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 16 sierpnia 2018 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata  na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Teofili z Działyńskich-Szołdrskiej Potulickiej w Kórniku

Pobierz:

Zarządznie -PDF

Uzasadninie -PDF

Zarządzenie nr 87 /2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 16 sierpnia 2018 r.

w sprawie odwołania pani Zofii Talarczyk  ze stanowiska dyrektora  Szkoły Podstawowej nr 2 im. Teofili z Działyńskich-Szołdrskiej Potulickiej   w Kórniku

Pobierz:

Zarządznie -PDF

Uzasadninie -PDF

Zarządzenie nr 88/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 16 sierpnia 2018 r.

w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola  ?Cztery Pory Roku? w Kórniku, ul. Jeziorna 16

Pobierz: 

Zarządzenie -PDF

Uzasadnienie -PDF

Zarządzenie nr 89/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 16 sierpnia 2018 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora  Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szczodrzykowie, ul. Ogrodowa 21

Pobierz:

Zarządznie - PDF

Uzasadninie - PDF

 

Zarządzenie Nr 90 z dnia 17.08.2018 r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Pobierz:

Zarządzenie - PDF
Załącznik - PDF

Zarządzenie Nr 91/2018 z dnia 23 sierpnia 2018r.

w sprawie: powołania zespołu do obsługi wyborów sołtysów i rad sołeckich w Sołectwach Kamionki Stare, Kamionki Północ, Kamionki Przy Lesie

Pobierz:

Załącznik - PDF

Zarządzenie nr 92 z dnia 24 sierpnia 2018 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku, ul. Dworcowa 11

Pobierz:
Zarządzenie - PDF
Uzasadnienie - PDF

Zarządzenie 93/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Teofili z Działyńskich Szołdrskiej - Potulickiej w Kórniku

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 94 z dnia 27 sierpnia 2018 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Teofili Szołdrskiej-Potulickiej w Kórniku, ul. Armii Krajowej 11

Pobierz:

Zarządzenie - PDF
Uzasadnienie - PDF

Zarządzenie Nr 95/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 28.08.2018 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Pobierz:

Zarządzenie -PDF

Załącznik -PDF

Zarządzenie Nr 96/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 28.08.2018r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Pobierz:

Zarządznie -PDF

Załacznik -PDF

Zarządzenie 97 z dnia 30 sierpnia 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego

Pobierz:
Zarządzenie - PDF
Załącznik - PDF
Uzasadnienie - PDF

Zarządzenia nr 98 z dnia 4 września 2018 r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Załącznik - PDF

Zarządzenie Nr 99/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 5 września 2018 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Pobierz: 

Zarządzenie i załaczniki -PDF

Zarządzenie nr 100 z dnia 5 września 2018 r.

w sprawie: ustalenia wysokości stawek czynszu za wynajmowane lokale mieszkalne i socjalne

Pobierz:
Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 101 z dnia 5 września 2018 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku wyłącznie w formie elektronicznej

Pobierz:

Zarządzenie - PDF
Uzasadnienie - PDF

Zarządzenie nr 102 z dnia 10 września 2018 r.

w sprawie: wyznaczenia pojazdów do wykonywania zadań zarządu dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Kórnik.

Pobierz:
Zarządzenie - PDF

 

Zarządzenie nr 102A z dnia 7 września 2018 r.

w sprawie: powołania Zespołu  do spraw  przygotowania i przeprowadzenia głosowania w wyborach samorządowych na terenie Miasta i  Gminy Kórnik

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie Nr 104/2018 z dnia 10 września 2018 roku

w sprawie: powołania Zespołu Interdyscyplinarnego

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 105 z dnia 14 września 2018 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Pobierz:
Zarzadzenie z załącznikami - PDF

Zarządzenie nr 106 z dnia 17 września 2018 r.

w sprawie: odstąpienia od wyboru oferty zatwierdzonej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego

Pobierz:

Zarządzenie - PDF
Uzasadnienie - PDF

Zarządzenie Nr 107A z dnia 20 września 2018 r.

w sprawie: przyjęcia  Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

Pobierz:
Zarządzenie - PDF

Regulamin - PDF

Załącznik nr 1 do Regulaminu - PDF

Załącznik nr 2 do Regulaminu - PDF

Załącznik nr 3 do Regulaminu - PDF

Załącznik nr 4 do Regulaminu - PDF

Załącznik nr 5 do Regulaminu - PDF

Załącznik nr 6 do Regulaminu - PDF

Zarządzenie nr 108 z dnia 21 września 2018 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zmiany

Pobierz:
Zarządzenie - PDF
Załącznik - PDF

Zarządzenie nr 109 z dnia 24 września 2018 r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży

Pobierz:
Zarządzenie i załącznik - PDF

Zarządzenie nr 110 z dnia 24 września 2018 r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży

Pobierz:
Zarządzenie i załącznik - PDF

Zarządzenie nr 111/ 2018 z dnia 25 września 2018 r.

w sprawie: przyjęcia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu świadczeń Socjalnych w Urzedzie Miasta i Gminy Kórnik.

Pobierz:
Zarządzenie i załączniki - PDF

Zarządzenie Nr 112/2018 z dnia 25 września 2018 r.

w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowisko specjalisty ds.ewidencji środków trwałych, obsługi płac oraz archiwum w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie Nr 113 z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Pobierz:
Zarządzenie z załącznikami - PDF

 

Zarządzenie Nr 116/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 02.10.2018 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Pobierz: 

Zarządzenie - PDF

Załaczniki - PDF

Zarządzenie nr 117 z dnia 5 października 2018 r.

w sprawie: wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia z tego tytułu udziałów w Spółce Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne Wodkom Kórnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kórniku.

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie Nr 118 z dnia 5 października 2018 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Pobierz:
Zarządzenie z załącznikami - PDF

Zarządzenie Nr 119 z dnia 8 października 2018 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Pobierz:
Zarządzenie - PDF
Załącznik - PDF

Zarządzenie nr 120 z dnia 10 października 2018 r.

w sprawie zmiany zarządzenia o powołaniu Zespołu  do spraw  przygotowania i przeprowadzenia głosowania w wyborach samorządowych na terenie Miasta i  Gminy Kórnik

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

 

Zarządzenie nr 121 z dnia 10 października 2018 r.

w sprawie: powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych

Pobierz:
Zarządzenie - PDF

Zarządzenie Nr 122/2018 z dnia 12 października 2018 roku

w sprawie: zmiany zarządzenia o powołaniu Zespołu do spraw przygotowania i przeprowadzenia głosowania w wyborach samorządowych na terenie Miasta i Gminy Kórnik

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 123 z dnia 15 października 2018 r.

w sprawie: przeprowadzenie inwentaryzacji w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

Pobierz:
Zarządzenie i załącznik - PDF

Zarządzenie Nr 124 z dnia 16 października 2018 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Pobierz:
Zarządzenie i załączniki - PDF

Zarządzenie nr 125 z dnia 19 października 2018 r.

w sprawie  upoważnienia Dyrektora Przedszkola nr 1 im. Misia Uszatka w Kórniku  do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Pobierz:
Zarządzenie i uzasadnienie - PDF

Zarządzenie nr 126 z dnia 19 października 2018 r.

w sprawie  upoważnienia Dyrektora Przedszkola  nr  2 "Cztery Pory Roku" w Kórniku  do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Pobierz:
Zarządzenie i uzasadnienie - PDF

 

Zarządzenie nr 127 z dnia 19 października 2018 r.

w sprawie  upoważnienia Dyrektora Przedszkola  "Kolorowy Świat" w Szczodrzykowie  do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Pobierz:
Zarządzenie i uzasadnienie - PDF

Zarządzenie nr 128 z dnia 19 października 2018 r.

w sprawie  upoważnienia Dyrektora Przedszkola  w Kamionkach do załatwiania  indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Pobierz:
Zarządzenie i uzasadnienie - PDF

Zarządzenie nr 129 z dnia 19 października 2018 r.

w sprawie  upoważnienia Dyrektora  Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Pobierz:
Zarządzenie i uzasadnienie - PDF

Zarządzenie nr 130 z dnia 19 października 2018 r.

w sprawie  upoważnienia Dyrektora  Szkoły Podstawowej nr 2 im. Teofili z Działyńskich Szołdrskiej-Potulickiej  w Kórniku do załatwiania  indywidualnych  spraw  z  zakresu  administracji publicznej

Pobierz:
Zarządzenie i uzasadnienie - PDF

Zarządzenie nr 131 z dnia 19 października 2018 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szczodrzykowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Pobierz:
Zarządzenie i uzasadnienie - PDF

Zarządzenie nr 132 z dnia 19 października 2018 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Wójkiewicza w Radzewie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu  administracji publicznej

Pobierz:
Zarządzenie i uzasadnienie - PDF

Zarządzenie nr 133 z dnia19 października 2018 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Pobierz:
Zarządzenie i uzasadnienie - PDF

Zarządzenie nr 134 z dnia 19 października 2018 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kamionkach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Pobierz:
Zarządzenie i uzasadnienie - PDF

Zarządzenie nr 135 z dnia 19 października 2018

w sprawie: zmiany zarządzania określającego zasady delegowania oraz rozliczania kosztów  krajowych podróży służbowych pracowników Urzędu Miasta i Gminy Kórnik

Pobierz:
Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 136 z dnia 19 października 2018 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Przedszkola nr 1 im. Misia Uszatka w Kórniku  do udzielania zwolnień  z całości lub części opłat za posiłki

Pobierz:
Zarządzenie i uzasadnienie - PDF

Zarządzenie nr 137 z dnia 19 października 2018 r.

w sprawie  upoważnienia Dyrektora Przedszkola nr 2 "Cztery Pory Roku" w  Kórniku  do udzielania zwolnień  z całości lub części opłat za posiłki.

Pobierz:
Zarządzenie i uzasadnienie - PDF

Zarządzenie nr 138 z dnia 19 października 2018 r.

w sprawie  upoważnienia Dyrektora Przedszkola  "Kolorowy Świat" w  Szczodrzykowie  do udzielania zwolnień  z całości lub części opłat za posiłki.

Pobierz:
Zarządzenie i uzasadnienie - PDF

Zarządzenie nr 139 z dnia 19 października 2018 r.

w sprawie  upoważnienia Dyrektora Przedszkola w Kamionkach   do udzielania zwolnień  z całości lub części opłat za posiłki.

Pobierz:
Zarządzenie i uzasadnienie - PDF

Zarządzenie nr 140 z dnia 19 października 2018 r.

w sprawie  upoważnienia Dyrektora  Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku do udzielania zwolnień  z całości lub części opłat za posiłki.

Pobierz:
Zarządzenie i uzasadnienie - PDF

Zarządzenie nr 141 z dnia 19 października 2018 r.

w sprawie  upoważnienia Dyrektora  Szkoły Podstawowej nr 2 im. Teofili z Działyńskich Szołdrskiej - Potulickiej w Kórniku do udzielania zwolnień  z całości lub części opłat za posiłki

Pobierz:
Zarządzenie i uzasadnienie - PDF

Zarządzenie nr 142 z dnia 19 października 2018 r.

w sprawie  upoważnienia Dyrektora  Szkoły Podstawowej  im. Jana Pawła II w Szczodrzykowie  do udzielania zwolnień  z całości lub części opłat za posiłki

Pobierz:
Zarządzenie i uzasadnienie - PDF

Zarządzenie nr 143 z dnia 19 października 2018 r.

w sprawie  upoważnienia Dyrektora  Szkoły Podstawowej  w Kamionkach  do udzielania zwolnień z całości lub części opłat za posiłki

Pobierz:
Zarządzenie i uzasadnienie - PDF

 

Zarządzenie Nr 144/2018 z dnia 19 października 2018 roku

w sprawie : zmiany zarządzenia o powołaniu operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie Nr 145/2018 z dnia 19 października 2018 roku

 

w sprawie zmiany zarządzenia o powołaniu Zespołu do spraw przygotowania i przeprowadzenia głosowania w wyborach samorządowych na terenie Miasta i Gminy Kórnik

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 146 z dnia 22.10.2018 r.

w sprawie odwołania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kamionkach z zajmowanego stanowiska

Pobierz:
Zarządzenie - PDF
Uzasadnienie - PDF

 

Zarządzenie nr 147 z dnia 22 października 2018 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Kamionkach ul. Mieczewska 36

Pobierz:
Zarządzenie - PDF
Uzasadnienie - PDF

Zarządzenie nr 148 z dnia 23.10.2018 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 2 w Kórniku  wyłącznie w formie elektronicznej

Pobierz:
Zarządzenie - PDF
Uzasadnienie - PDF

 

Zarządzenie Nr 149 z dnia 26 października 2018 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Pobierz:
Zarządzenie i załączniki - PDF

Zarządzenie nr 150 z dnia 26.10.2018 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ofertowego na dzierżawę niezabudowanych nieruchomości rolnych będących własnością Miasta i Gminy Kórnik

Pobierz:
Zarządzenie - PDF

Zarządzenie Nr 150A/2018 z dnia 31 października 2018 roku

w sprawie: zmiany zarządzenia o powołaniu operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych

Pobierz

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie Nr 151 z dnia 05 listopada 2018 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Pobierz:
Zarządzenie i załączniki - PDF

Zarządzenie nr 152 z dnia 05.11.2018 r.

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Pobierz:
Zarządzenie - PDF
Uzasadnienie - PDF

Zarządzenie nr 153 z dnia 6 listopada 2018 r.

w sprawie: kontroli warunków i jakości świadczonej opieki w Klubie Dziecięcym Bajkowy Zakątek w Kórniku

Pobierz:
Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 154 z dnia 06 listopada 2018 r.

w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kamionkach, ul. Mieczewska 36

Pobierz:
Zarządzenie - PDF
Uzasadnienie - PDF
Załącznik - PDF

Zarządzenie nr 155 z dnia 07.11.2018 r.

w sprawie powołania Komisji stypendialnej ds. oceny wniosków o udzielenie pomocy materialnej w roku szkolnym 2018/2019

Pobierz:
Zarządzenie - PDF
Uzasadnienie - PDF

Zarządzenie nr 156 z dnia 9 listopada 2018 r.

w sprawie: wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

Pobierz:
Zarządzenie - PDF

Zarządzenie Nr 157 z dnia 13 listopada 2018 r.

w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Kórnik na lata 2019 - 2027

Pobierz:
Zarządzenie i załączniki - PDF

Zarządzenie Nr 158 z dnia 13 listopada 2018 r.

w sprawie: ustalenia projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2019 rok

Pobierz:
Zarządzenie i załączniki - PDF

Zarządzenie Nr 159 z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Pobierz:
Zarządzenie i załączniki - PDF

Zarządzenie Nr 160 z dnia 16.11.2018 r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Pobierz:
Zarządzenie - PDF
Załącznik - PDF

Zarządzenie Nr 161 z dnia 16 listopada 2018 r.

w sprawie: zmiany składu Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

Pobierz:
Zarządzenie - PDF

 

ZARZĄDZENIE Nr 162 z dnia 22 listopada 2018 roku

w sprawie określenia liczby Wiceburmistrzów Miasta i Gminy Kórnik oraz powołania Wiceburmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Pobierz:
Zarządzenie - PDF

ZARZĄDZENIE Nr 163 z dnia 22 listopada 2018 roku

w sprawie: powierzenia Wiceburmistrzowi Miasta i Gminy Kórnik prowadzenia niektórych spraw gminy

Pobierz:
Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 164 z dnia 22 listopada 2018 r.

w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Kórnik

Pobierz:
Zarządzenie - PDF

Zarządzenie Nr 166 z dnia 26 listopada 2018 r.

 

w sprawie: zatwierdzenia Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy " Gościnni " na 2019 rok

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Załącznik - PDF

Zarządzenie Nr 167/2018 z dnia 28 listopada 2018 roku

w sprawie : zmiany uchwały budżetowejna 2018 rok

Pobierz:

Zarządzenie i załączniki - PDF

Zarządzenie nr 168/ 2018 z dnia 26 listopada 2018 r.

w sprawie: zmiany  w wykazaie wyznaczonych pojazdów do wykonywania zadań z zarządu dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Kórnik

Pobierz:
Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 170/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku

 

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w dniu 24 grudnia 2018 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 171/ 2018 z dnia 05 grudnia 2018 r.

w sprawie: powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kamionakch

POBIERZ
Zadządzenie i załacznik- PDF

Zarządzenie Nr 172 z dnia 5 grudnia 2018 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

Pobierz zarządzenie i załaczniki- PDF

Zarządzenie nr 173 z dnia 6 grudnia 2018 r.

w sprawie: powołania Zespołu w celu wypracowania projektu regulaminu wydatkowania środków przez Sołtysów w ramach funduszu sołeckiego

Pobierz:

Zarzadzenie - PDF

Zarządzenie nr 174/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.

Pobierz:
Zarządzenie i załączniki -PDF

Zarządzenie Nr 175/2018 z dnia 14 grudnia 2018 roku

w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectw

Pobierz:

Zarządzenie i Załącznik - PDF

Zarządzenie nr 176 z dnia 14 grudnia 2018 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Pobierz:
Zarządzenie - PDF
Uzasadnienie - PDF

 

Zarządzenie nr 177 z dnia 18 grudnia 2018 r.

w  sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kamionkach

Pobierz:
Zarządzenie - PDF

Uzasadnienie - PDF

Zarządzenie Nr 178 z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej w postępowaniu o wartość powyżej kwoty okreśłonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych

Pobierz:
Zarządzenie - PDF

Zarządzenie Nr 179 z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Jana Wójkiewicza w Radzewie wyłącznie w formie elektronicznej

Pobierz :

Zarządzenie - PDF

Załącznik - PDF

Zarządzenie Nr 180/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku

w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu nr 173/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 6 grudnia 2018 roku  w sprawie powołania Zespołu w celu wypracowania projektu regulaminu wydatkowania środków przez Sołtysów w ramach funduszu sołeckiego

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 180A/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie : zmiany składu komisji przetargowej w postępowaniu o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

Pobierz ;

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 181/ 2018 z dnia 21 grudnia 2018 r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Pobierz:
Zarządzenie i załączniki- PDF

Zarządzenie Nr 182 z dnia 21 grudnia 2018 r.

 w sprawie : zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Pobierz :

Zarządzenie i załączniki - PDF

Zarządzenie Nr 183 z dnia 21 grudnia 2018 r.

w sprawie : ustalenia wytycznych w celu opracowania polityki rachunkowości, zakładowego planu kont oraz zasad wyceny i gospodarowania majątkiem przez jednostki budżetowe Miasta i Gminy Kórnik

Pobierz :

Zarządzenie i Załączniki - PDF

Zarządzenie Nr 184 z dnia 21 grudnia 2018 r.

w sprawie : ustalenia wzorów dokumentacji w zakresie wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami budżetowymi w celu sporządzenia sprawozdań finansowych

Pobierz :

Zarządzenie i Załączniki - PDF

 

Zarządzenie Nr 185 z dnia 21 grudnia 2018 r.

w sprawie : zasad scentralizowanych rozliczeń podatku od towarów i usług przez Miasto i Gminę Kórnik

Pobierz :

Zarządzenie i Załączniki - PDF

Zarządzenie Nr 186 z dnia 31 grudnia 2018 r.

w sprawie : kontroli warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3, w niepublicznych żłobkach, klubach dziecięcych oraz przez dziennych opiekunów działających na terenie Miasta i Gminy Kórnik

Pobierz :

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie Nr 187 z dnia 31 grudnia 2018 r.

w sprawie : zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Pobierz :

Zarządzenie i załączniki - PDF

Zarządzenie Nr 188 z dnia 31 grudnia 2018 r.

w sprawie : określenia liczby Wiceburmistrzów Miasta i Gminy Kórnik oraz powołania Wiceburmistrza Miasta i Gminy Kórnik.

Pobierz :

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie Nr 189 z dnia 31 grudnia 2018 roku

w sprawie : powierzenia Wiceburmistrzowi Miasta i Gminy Kórnik prowadzenia niektórych spraw gminy.

Pobierz :

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie Nr 190 z dnia 31 grudnia 2018 r.

w sprawie : polityki rachunkowości, procedur kontroli finansowej, zakładowego planu kont oraz zasad wyceny i gospodarowania majątkiem dla jednostki budżetowej i organu w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

Pobierz :

Zarządzenie - PDF

Załącznik nr 1 - PDF

Załącznik do polityki rachunkowości - PDF

Załącznik nr 2 - PDF

Załącznik nr 3 - PDF

Załacznik nr 4 - PDF

Załącznik nr 5 - PDF

Załacznik nr 6 - PDF

Załącznik nr 7 - PDF

Zarządzenie nr 191 z dnia 31 grudnia 2018 r.

w sprawie : zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Kórnik

Pobierz :

Zarządzenie - PDF