logo
logo bip

w sprawie: upoważnienia do dokonywania wpisów, zmian wpisów i wykreśleń wpisów w rejestrze i księgach rejestrowych instytucji kultury prowadzonych przez Miasto i Gminę Kórnik oraz do wydawania urzędowo poświadczonych odpisów z rejestru i ksiąg rejestrowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto i Gmina Kórnik

Pobierz:
Zarządzenie - PDF