logo
logo bip

w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych


Pobierz:
Zarządzenie - PDF