logo
logo bip

Zarządzenie nr 81a z dnia 29 sierpnia 2016 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Kamionkach wyłącznie w formie elektronicznej

Pobierz:

Zarządzenie - PDF
Uzasadnienie - PDF

Zarządzenie nr 126 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 27 grudnia 2016 roku

w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kórniku.

 

Pobierz:

Zarządzenie -PDF  

   

Zarządzenie nr 131 z dnia 30 grudnia 2106 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.

Pobierz:

Zarządzenie i załącznik - PDF

Zarządzenie nr 130 z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.

Pobierz:

Zarządzenie i załącznik - PDF  

Zarządzenie nr 127 z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Pobierz:

Zarządzenie i załączniki - PDF  

Zarządzenie nr 119 z dnia 2 grudnia 2016 r.

W sprawie: określenia  stanowisk , norm przydziału odzieży  i obuwia  roboczego oraz środków czystości i napojów

Pobierz:

Zarządzenie i załącznik -PDF  

Zarządzenie nr 123 z dnia 20 grudnia 2016 r.

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej w 2016 r.

Pobierz:

Zarządzenie i załącznik: -PDF  

Zarządzenie nr 30 z dnia 31 marca 2016 r.

W sprawie: udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego. 

Pobierz:

Zarządzenie: -PDF

Zarządzenie 31 z dnia 31 marca 2016 r.

W sprawie: udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego. 

Pobierz:

Zarządzenie: -PDF  

Zarządzenie nr 29 z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie: udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 32 z dnia 31 marca 2016 r.

W sprawie: udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego. 

Pobierz:

Zarządzenie: -PDF  

Zarządzenie nr 28 z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie: udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego

Pobierz:

Zarządzenie - PDF  

Zarządzenie nr 25 z dnia 17 marca 2016 r.

w sprawie: przyjęcia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Kórniku

Pobierz:

Zarządzenie i załącznik - PDF

Załączniki - PDF  

Załączniki - PDF  

Zarządzenie nr 22 z dnia 1 marca 2016 r.

w sprawie: przyznania nagród i wyróżnień Burmistrza Gminy Kórnik dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

Pobierz:

Zarządzenie - PDF  

Zarządzenie nr 33 z dnia 31 marca 2016 r.

W sprawie: udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego. 

Pobierz:

Zarządzenie: -PDF  

Zarządzenie nr 1 z dnia 5 stycznia 2016 r.

w sprawie: zmian uchwały budżetowej na 2016 rok.

Pobierz:
Zarządzenie i załącznik - PDF

Zarządzenie nr 6 z dnia 25 stycznia 2016 r.

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej

Pobierz:

Zarządzenie i załącznik - PDF

Zarządzenie nr 45 z dnia 4 maja 2016 r.

W sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Pobierz:

Zarządzenie i załącznik: -PDF 

Zarządzenie nr 5 z dnia 25 stycznia 2016 r.

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej

Pobierz:

Zarządzenie i załącznik - PDF  

Zarządzenie nr 50 z dnia 25 maja 2016 r.

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Pobierz:

Zarządzenie i załącznik - PDF  

Zarządzenie nr 118 z dnia 2 grudnia 2016 r.

W sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Pobierz:

Zarządzenie -PDF

Załącznik-PDF 

Zarządzenie nr 122 z dnia 12 grudnia 2016 r.

W sprawie: zatwierdzenia planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Kórniku na lata 2017

Pobierz:

Załącznik 1 - PDF  

Załącznik 2 - PDF

Załącznik 3 - PDF  

Załącznik 4 - PDF

Załącznik 5 - PDF

Załącznik 6 - PDF

  

Zarządzenie nr 122 z dnia 22 grudnia 2016 r.

W sprawie: powołania komisji konkursowej

Pobierz:

Zarządzenie i załącznik -PDF  

Zarządzenie nr 125 z dnia 22 grudnia 2016 r.

W sprawie: powołanie Komisji Konkursowej 

Pobierz:

Zarządzenie i załącznik - PDF  

Zarządzenie nr 128 z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie: zatrudnienia Dyrektora Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu „OAZA” w Kórniku

Pobierz:

Zarządzenie - PDF  

Zarządzenie nr 120 z dnia 6 grudnia 2016 r.

w sprawie: kontroli warunków i jakość świadczonej opieki nad dziećmi od lat trzech w niepublicznych żłobkach działających na terenie Miasta i Gminy Kórnik

Pobierz:

Zarządzenie i uzasadnienie - PDF  

Zarządzenie nr 117 z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.

Pobierz:

Zarządzenie i załączniki - PDF  

Zarządzenie nr 116 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie: wprowadzenia regulaminu działania wewnętrznej elektronicznej poczty pracowniczej Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku.

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Załącznik - PDF  

Zarządzenie nr 115 z dnia 17 listopada 2016 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.

Pobierz:

Zarządzenie i załączniki - PDF  

Zarządzenie nr 108 z dnia 4 listopada 2016 r.

w sprawie: powołania Komisji stypendialnej ds. oceny wniosków o udzielenie pomocy materialnej w roku szkolnym 2016/2017

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Uzasadnienie - PDF  

Zarządzenie nr 110 z dnia 14 listopada 2016 r.

 w sprawie: nadania regulaminu Pracy Stanowiska Centrum Monitoringu i Zdarzeń w Kórniku.

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Załącznik - PDF  

Zarządzenie nr 109 z dnia 10 listopada 2016 r.

w sprawie: zmiany w uchwale budżetowej na 2016 rok 

Pobierz:

Zarządzenie i załączniki - PDF  

Zarządzenie Nr 97 z dnia 3 października 2016 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta i Gminy Kórnik.

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Załącznik 1 - PDF

Załącznik 2 - PDF

Załącznik 3 - PDF

Załącznik 4 - PDF

 

Zarządzenie Nr 114 z dnia 15 listopada 2016 r.

W sprawie: przyjęcia  Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Kórniku

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Załącznik 1 - PDF

Załącznik 2 - PDF

Załącznik 3 - PDF

Załącznik 4 - PDF

Załącznik 5 - PDF

Załącznik 6 - PDF  

Regulamin - PDF  

Zarządzenie nr 112 z dnia 15 listopada 2016 r.

w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Kórnik na lata 2017 - 2022
 
W sprawie:
 
Zarządzenie i załącznik -PDF  

Zarządzenie nr 113 z dnia 15 listopada 2016 r.

W sprawie: ustalenia projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2017 rok

Pobierz:

Zarządzenie i załącznik -PDF  

Zarządzenie nr 48 z dnia 18 maja 2016 roku

W sprawie: ustalenia wprowadzenia regulaminu w Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu OAZA

Pobierz:

Zarządzenie -PDF

Załącznik 1 -PDF 

Załącznik 2 -PDF

Załącznik 3 -PDF

Załącznik 4 -PDF   

Zarządzenie nr 49 z dnia 18 maja 2016 r.

W sprawie: ustalenia wprowadzenia regulaminu w Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu OAZA

Pobierz:

Zarządzenie -PDF

 

Zarządzenie nr 51 z dnia 25 maja 2016 roku

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok 

Pobierz:

Zarządzenie i załączniki -PDF 

Zarządzenie 52 z dnia 27 maja 2016 roku

W sprawie: powołania komisji konkursowej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w otwartym konkursie ofert dla niepublicznych przedszkoli. 

Pobierz:

Zarządzanie i uzasadnienia -PDF  

Zarządzenie nr 57 z dnia 24 czerwca 2016 roku

W sprawie: Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 

Pobierz:

Zarządzanie i załącznik -PDF  

Zarządzenie nr 62 z dnia 1 lipca 2016 roku

W sprawie przyjęcia Zasad Budżetu Obywatelskiego Gminy Kórnik na 2017 rok

Pobierz:

Zarządzenie -PDF  

Zarządzanie 69 z dnia 4 sierpnia 2016 r.

W sprawie: ogłoszenia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 

Pobierz:

Zarządzanie i załącznik -PDF  

Zarządzenie nr 65 z dnia 28 lipca 2016 r.

W sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Pobierz:

Zarządzenie i załącznik -PDF  

Zarządzenie nr 63a z dnia 1 lipca 2016 roku

W sprawie: powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik 

Pobierz:

Zarządzenie: -PDF  

Zarządzenie nr 84 z dnia 2 września 2016 roku

W sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 

Pobierz:

Zarządzenie i załącznik -PDF  

Zarządzenie nr 86 z dnia 2 września 2016 r.

W sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowisko specjalisty ds. inwestycji w UM Kórnik

Pobierz:

Zarządzenie -PDF  

Zarządzenie nr 81 z dnia 29 sierpnia 2016 r.

W sprawie: wyznaczenia osoby do kierowania obradami zebrania wiejskiego Sołectwa Kamionki

Pobierz:

Zarządzenie -PDF  

Zarządzenie nr 71 z dnia 8 sierpnia 2016 r. (8079) Kliknij, aby przejść do menu zawartości Zarządzenie nr 3 z dnia 21 stycznia 2016 r.

W sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowisko samodzielnej księgowej w KCRiS OAZA

Pobierz:

Zarządzenie: -PDF  

Zarządzenie nr 91 z dnia 7 września 2016 roki

W sprawie: ustalenia wysokości stawek czynszu za wynajmowane lokale mieszkalne i socjalne. 

Pobierz:

Zarządzanie: -PDF  

Zarządzenie nr 92 z dnia 15 września 2016 r.

W sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Pobierz:

Zarządzanie: -PDF

Załącznik: -PDF  

Zarządzenie nr 93 z dnia 16 września 2016 roku

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Pobierz:

Zarządzenie: -PDF

Załącznik: -PDF  

Zarządzenie nr 94 z dnia 20 września 2016 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem garażowym w zabudowie szeregowej, położonej w  miejscowości Kórnik obręb Bnin, Miasto i Gmina Kórnik

Pobierz:

Zarządzanie - PDF  

Zarządzanie nr 95 z dnia 20 września 2016 r.

W sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Kórnik, Miasto i Gmina Kórnik

Pobierz:

Zarządzenie - PDF  

Zarządzanie nr 96 z dnia 29 września 2016 r.

W sprawie: Zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

 Pobierz:

Zarządzenie i załączniki: -PDF  

Zarządzenie nr 99 z dnia 10 października 2016 r.

W sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Pobierz:

Zarządzenie i załączniki: -PDF  

Zarządzenie nr 101 z dnia 21 października 2016 r.

W sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 

Pobierz:

Zarządzenie i załącznik: -PDF  

Zarządzenie nr 102 z dnia 24 października 2016 r.

W sprawie: powołanie Komisji Rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowisko specjalisty ds. kadr i płac w Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu "OAZA"

Pobierz:

Zarządzenie: -PDF  

Zarządzenie nr 103 z dnia 28 października 2016 r.

W sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu licytacyjnego, nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w miejscowości Kórnik obręb Bnin, gmina Kórnik, przy ulicy Zwierzynieckiej

Pobierz:

Zarządzenie -PDF  

Zarządzenie nr 107 z dnia 4 listopada 2016 r.

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok. 

Pobierz:

Zarządzenie i załączniki: -PDF  

Zarządzenie Nr 105 z dnia 2 listopada 2016 r.

w sprawie: sprzedaży w drodze przetargu pisemnego ofertowego samochodu stanowiącego własność Miasta i Gminy Kórnik oraz powołania komisji przetargowej.

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Załącznik - PDF 

Zarządzenie nr 104 z dnia 28 października 2016 r.

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok 

Pobierz:

Zarządzenie z załącznikami: - PDF  

Zarządzenie nr 100 z dnia 12 października 2016 r.

W sprawie: zmiana uchwały budżetowej na 2016 rok. 

Pobierz:

Zarządzanie i załączniki - PDF  

Zarządzenie nr 68 z dnia 29 lipca 2016 r.

W sprawie: określenia stanowisk, norm przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków czystości i napojów

Pobierz:

Zarządzenie -PDF  

Zarządzenie nr 98 z dnia 5 października 2016 r.

W sprawie : zwołania Zebrania Wiejskiego  i  wyboru  Sołtysa wsi  Pierzchno

Pobierz:

Zarządzenie PDF

Zarządzenie nr 82 z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.

Pobierz:

Zarządzenie i załączniki - PDF  

Zarządzenie nr 85 z dnia 2 września 2016 r.

w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowisko samodzielnej księgowej w Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu „OAZA” w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik.

Pobierz:

Zarządzenie - PDF  

Zarządzenie nr 88 z dnia 2 września 2016 r.

w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyboru kandydatów na stanowisko operatora monitoringu w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik.

Pobierz:

Zarządzenie - PDF  

Zarządzenie nr 87 z dnia 2 września 2016 r.

w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej  do wyboru kandydata na stanowisko strażnika w Straży Miejskiej w Kórniku. 

Pobierz:

Zarządzenie - PDF   

Zarządzenie nr 80 z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Kórniku

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 83 z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w sprawie: zwołania Zebrania Wiejskiego  i  wyboru  Sołtysa wsi  Kamionki

Pobierz:

Zarządzenie - PDF 

Zarządzenie nr 79 z dnia 19 sierpnia 2016 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Pobierz:

Zarządzenie i załączniki - PDF 

Zarządzenie nr 78 z dnia 16 sierpnia 2016 r.

w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie.

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Uzasadnienie - PDF  

 

Zarządzenie nr 77 z dnia 16 sierpnia 2016 r.

w sprawie: uchylenia zarządzenia nr 83/2013 z dnia 12 września 2013 roku w sprawie ustalenia zasad dowozu oraz zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego rodzica, opiekuna, opiekuna prawnego z terenu Gminy Kórnik do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację rocznego przygotowania  przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Uzasadnienie - PDF  

Zarządzenie nr 76 z dnia 16 sierpnia 2016 r.

w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 - „Wyprawka Szkolna”

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Uzasadnienie - PDF  

Zarządzenie nr 72 z dnia 12 sierpnia 2016 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Pobierz:

Zarządzenie i załączniki - PDF

Zarządzenie Nr 74 z dnia 12 sierpnia 2016 r.

w sprawie: powołania Zespołu Pracowników w celu wypracowania zasad poprawiających komunikację w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 75 z dnia 16 sierpnia 2016 r.

w sprawie: zwołania zebrania wiejskiego w przedmiocie odwołania Sołtysa wsi Kamionki

Pobierz:

Zarządzenie - PDF  

Zarządzenie nr 70 z dnia 4 sierpnia 2016 r.

w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowisko specjalisty ds. obsługi mieszkańca w Urzędzie Miasta i Gminy Kórniku.
 
Pobierz:

Zarządzenie - PDF 

Zarządzenie nr 66 z dnia 29 lipca 2016 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Pobierz:

Zarządzenie i załączniki - PDF  

Zarządzenie nr 67 z dnia 29 lipca 2016 r.

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego


Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Uzasadnienie - PDF

Zarządzenie nr 64 z dnia 11 lipca 2016 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Pobierz:

Zarządzenie i załączniki - PDF  

Zarządzenie nr 60 z dnia 29 czerwiec 2016 r.

W sprawie: powierzenia drugiemu wiceburmistrzowi gminy prowadzenia niektórych spraw gminnych 

Pobierz:

Zarządzenie -PDF  

Zarządzenie nr 59 z dnia 29 czerwiec 2016 r.

 

W sprawie: powierzenia pierwszemu wiceburmistrzowi Miasta i Gminy prowadzenia niektórych spraw gminnych

Pobierz:

Zarządzenie -PDF   

Zarządzenie nr 58 z dnia 29 czerwiec 2016 r.

W sprawie: określenia liczby Wiceburmistrzów Miasta i Gminy Kórnik oraz powołania Drugiego Wiceburmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Pobierz:

Zarządzenie -PDF  

Zarządzenie nr 61 z 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok. 

Pobierz:

Zarządzenie i załączniki - PDF  

Zarządzenie nr 56 z dnia 13 czerwca 2016 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Pobierz:

Zarządzenie i załączniki - PDF

Zarządzenie nr 54 z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kórniku

Pobierz:

Zarządzenie - PDF 

Zarządzenie nr 53 z dnia 31 maja 2016 r.

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.

Pobierz:

Zarządzenie i złączniki - PDF  

Zarządzenie nr 47 z dnia 13 maja 2016 r.

w sprawie: organizacji wsparcia psychologicznego dla osób w sytuacji kryzysowej oraz służb mundurowych działających na terenie Miasta i Gminy Kórnik

Pobierz:

Zarządzenie i załączniki - PDF

Zarządzenie nr 46 z dnia 12 maja 2016 r.

w sprawie: powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata  na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Uzasadnienie - PDF  

Zarządzenie nr 43 z dnia 29 kwietnia 2016 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Załącznik 1 - PDF

Załącznik 2 - PDF

Załącznik 3 - PDF

Załącznik 4 - PDF 

Zarządzenie nr 40 z dnia 29 kwietnia 2016 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Załącznik 1 - PDF

Załącznik 2 - PDF

Załącznik 3 - PDF

Załącznik 4 - PDF

Załącznik 5 - PDF 

Zarządzenie nr 44 z dnia 29 kwietnia 2016 r.

w sprawie: zasad i trybu wykonywania przez sołtysów przedsięwzięć wynikających z ustawy o funduszu sołeckim

Pobierz:

Zarządzenie -  PDF  

Załącznik nr 1 - PDF

Załącznik nr 2 - PDF

Załącznik nr 3 - PDF

Załącznik nr 4 - PDF  

Zarządzenie nr 41 z dnia 28 kwietnia 2016 r.

wsprawie: zmiany Zarządzenia nr 35/2016 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

 Pobierz: 

Zarządzenie - PDF

Załącznik  - PDF

Zarządzenie nr 42 z dnia 28 kwietnia 2016 r.

 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Uzasadnienie - PDF

Załącznik nr 1 do ogłoszenia - PDF

Załącznik nr 1 do zarządzenia - PDF

Załącznik nr 2 - PDF

Załącznik nr 3 - PDF

Załącznik nr 4 - PDF

Załącznik nr 5 - PDF

Zarządzenie nr 39 z dnia 22 kwietnia 2016 r.

w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich  w Robakowie

Pobierz:

Zarządzenie, załącznik i uzasadnienie - PDF

Zarządzenie nr 38 z dnia 15 kwietnia 2016 r.

w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowisko inspektora ds. sprawozdawczości budżetowej w Urzędzie Miejskim w Kórniku

Pobierz:

Zarządzenie - PDF  

Zarządzenie nr 36 z dnia 11 kwietnia 2016 r.

w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowisko specjalisty ds. obsługi mieszkańca w Urzędzie Miejskim w Kórniku.

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 37 z dnia 13 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok 

Pobierz:

Zarządzenie i załączniki: - PDF  

Zarządzenie nr 27 z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
Pobierz:
Zarządzenie i załączniki - PDF  

Zarządzenie nr 26 z dnia 24 marca 2016 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
Pobierz:
Zarządzenie - PDF  

Zarządzenie nr 35 z dnia 6 kwietnia 2016 r.

w sprawie: powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Załącznik - PDF  

Zarządzenie nr 21 z dnia 29 lutego 2016 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Pobierz:

Zarządzenie i załączniki - PDF 

Zarządzenie nr 24 z dnia 1 marca 2016 r.

w sprawie: wprowadzenia regulaminu korzystania z komputerów Punktu Publicznego Dostępu do Internetu znajdującego się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku

Pobierz:

Zarządzenie - PDF 
Załącznik -PDF

Zarządzenie nr 21A/2016 z dnia 29 lutego 2016 r.

w sprawie: udzielenia  upoważnienia  do  prowadzenia  postępowań  w  sprawach z  zakresu  świadczenia  wychowawczego.


Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 23 z dnia 1 marca 2016 r.

w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowisko specjalisty ds. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz specjalisty d/s warunków zabudowy w Wydziale Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Kórniku

Pobierz:

Zarządzenie - PDF 

Zarządzenie nr 20 z dnia 26 lutego 2016 roku

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Załącznik - PDF

Zarządzenie nr 19 z dnia 25 lutego 2016 r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Pobierz:

Zarządzenie - PDF
Załącznik - PDF  

Zarządzenie nr 15 z dnia 18 lutego 2016 r.

w sprawie: powołanie składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przemocy

Pobierz:

Zarządzenie - PDF 

Zarządzenie nr 16 z dnia 19 lutego 2016 r.

w sprawie: sposobu podziału środków na doskonalenia zawodowe nauczycieli, wyodrębnionych w budżecie Miasta i Gminy Kórnik na 2016 rok, oraz określenia zasad  dofinansowania.

 

Załączniki:

Zarządzenie -PDF

Uzasadnienie  -PDF

Załącznik 1 -PDF

Załącznik 2 -PDF   

Zarządzenie nr 14 z dnia 10 lutego 2016 r.

w sprawie: powołania  Zespołu Interdyscyplinarnego

 

Pobierz:

Zarządzenie - PDF  

Zarządzenie nr 13 z dnia 10 lutego 2016 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Pobierz:

Zarządzenie i załączniki - PDF

Zarządzenie nr 12 z dnia 8 lutego 2016 r.

Zarządzenie Nr  12 / 2016 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 08.02.2016 r. 

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie i powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Kórnik w roku 2016

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Załączniki -PDF 

Zarządzenie nr 8 z dnia 26 stycznia 2016 r.

w sprawie: powołania Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Kórniku

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 10 z dnia 29 stycznia 2016 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej 2016 roku

Pobierz:

Zarządzenie i załączniki - PDF

Zarządzenie nr 11 z dnia 3 lutego 2016 r.

w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Kórnik  

Pobierz:

Zarządzenie PDF 

Zarządzenie nr 7 z dnia 26 stycznia 2016 r.

w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowiska pracownik obsługi technicznej oraz obsługi kasy połączone z obsługą odnowy biologicznej i klubu OAZA KIDS w Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu „OAZA” w Urzędzie Miejskim w Kórniku.

 Pobierz:

Zarządzenie - PDF  

Zarządzenie nr 9 z dnia 28 stycznia 2016 r.

w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Załącznik nr 1- PDF

Załącznik nr 2 - PDF

Uzasadnienie - PDF  

Zarządzenie nr 3 z dnia 21 stycznia 2016 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
Pobierz:
Zarządzenie i załączniki - PDF 

Zarządzenie nr 2 z dnia 13 stycznia 2016 r.

w sprawie: zasad i trybu wykonywania przez sołtysów przedsięwzięć wynikających z ustawy o funduszu sołeckim.


Pobierz:
Zarządzenie - PDF

Załącznik 1 - PDF

Załącznik 2  - PDF

Załącznik 3 - PDF

Załącznik 4 - PDF