logo
logo bip

Zarządzenie 109 z dnia 31 grudnia 2014 r.

W sprawie: zarządzenia wyborów do organów sołectw 

Treść zarządzenia: - PDF  

Zarządzenie 103 z dnia 23 grudnia 2014 r.

W sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Środowiskowym Domu Samopomocy w Kórniku

Treść zarządzenia: - PDF  

Zarządzenie 107 z dnia 30 grudnia 2014 r.

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

Pobierz:

- treść zarządzenia: - PDF

- załącznik 1: - PDF

- załącznik 2: - PDF

- załącznik 3: - PDF 

Zarządzenie 105 z dnia 29 grudnia 2014 r.

W sprawie: powołania Wiceburmistrza gminy Kórnik 

Treść zarządzenia: - PDF  

Zarządzenie nr 108 z dnia 31 grudnia 2014 r.

W sprawie polityki rachunkowości, procedur kontroli finansowej, planu kont dla jednostek budżetowej i organu w Urzędzie Miejskim w Kórniku

 Pobierz:

- treść zarządzenia: - PDF

- załącznik 1: - PDF

- załącznik 2: - PDF

- załącznik 3: - PDF

- załącznik 4: - PDF

 

Zarządzenie 106 z dnia 29 grudnia 2014 r.

W sprawie: powierzenia wiceburmistrzowi gminy prowadzenie niektórych spraw gminy. 

Treść zarządzenia: - PDF  

Zarządzenie 102 z dnia 23 grudnia 2014 r.

W sprawie: zatwierdzenia Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Kórniku na 2015 r. 

Treść zarządzenia: - PDF 

Zarządzenie 101 z dnia 23 grudnia 2014 r.

W sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyboru kandydata do Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu OAZA w Urzędzie Miejskim w Kórniku 

Treść zarządzenie: - PDF  

Zarządzenie 104 z dnia 29 grudnia 2014 r.

W sprawie: odwołania Wiceburmistrza Gminy Kórnik 

Treść zarządzenia: - PDF  

Zarządzenie 100 z dnia 18 grudnia 2014 r.

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

Pobierz:

- treść zarządzenia: - PDF

- załącznik 1: - PDF  

- załącznik 2: - PDF

- załącznik 3: - PDF

- załącznik 4: - PDF

- załącznik 5: - PDF 

Zarządzenie 99 z dnia 15 grudnia 2015 r.

W sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kamionkach.

Treść zarządzenia: - pdf

Uzasadnienie: - pdf

Ogłoszenie o konkursie: -pdf  

Zarządzenie nr 98 z dnia 11 grudnia 2014 r.

W sprawie: przyznania nagród i wyróżnień Burmistrza Gminy Kórnik dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

Treść zarządzenia: -pdf  

Zarządzenie nr 97 z dnia 11 grudnia 2014 r.

W sprawie: wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych dla postępowań w sprawach zamówień, których wartość przekracza wyrażoną w złotych kwotę określoną w art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych 

Pobierz:

- treść zarządzenia:  - PDF

- załącznik 1: - PDF

- załącznik wniosek: - PDF  

Zarządzenie nr 96 z dnia 10 grudnia 2014 r.

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

Pobierz:

- treść zarządzenia: - PDF

- załącznik 1: - PDF

- załącznik 2: - PDF

- załącznik 3: - PDF

- załącznik 4: - PDF  

 

Zarządzenie 95 a - z dnia 9 grudnia 2014 r.

W sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowisko strażnika w Straży Miejskiej w Kórniku. 

Treść zarządzenie:  - pdf

Zarządzenie 95 z dnia 9 grudnia 2014 r.

W sprawie: wniesienie wkładu pieniężnego i objęcia z tego tytułu udziałów w Spółce Wodociągi Kórnickie 

Treść zarządzenie: - pdf  

Zarządzenie 94 z dnia 8 grudnia 2014 r.

W sprawie: przeprowadzenia spisu z natury w dniu 31.12.2014 r. 

Treść zarządzenia: -pdf  

Zarządzenia 93 z dnia 3 grudnia 2014 r.

W sprawie: zmiany zasad wynagrodzenia Prezesa Zarządu w jednoosobowej spółce Gminy Kórnik - Sater Kórnik spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Pobierz treść zarządzenia z uzasadnieniem: -pdf   

Zarządzenie 92 z dnia 28 listopada

W sprawie:

Treść zarządzenia:  

Zarządzenie 91 z dnia 28 listopada 2014 r.

W sprawie: zmiany Regulaminu Pracy w Urzędzie Miejskim w Kórniku 

Treść zarządzenia:  - PDF

Zarządzenie 90 z dnia 28 listopada 2014 r.

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok 

Treść zarządzenia: - pdf

Załącznik 1: - pdf

Załącznik 2: - pdf

Załącznik 3: - pdf

Załącznik 4: - pdf

Załącznik 5: - pdf  

Zarządzenie 89 z dnia 27 listopada 2014 r.

W sprawie: w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Pobierz: 

- treść zarządzenia: - PDF

- uzasadnienie: - PDF 

Zarządzenie 88 z dnia 27 listopada 2014 roku

W sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 

Pobierz treść zarządzenie wraz z wykazem: -pdf   

Zarządzenie nr 87 z dnia 21 listopada 2014 r.

W sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowisko strażnika w Straży Miejskiej  w  Kórniku. 

Pobierz treść zarządzenia:  - pdf   

Zarządzenie 84 z dnia 12 listopada 2014 r.

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok. 

Treść zarządzenia: - pdf

Załącznik 1: - pdf

Załącznik 2: - pdf

Załącznik 3: - pdf  

Zarządzenie nr 83 z dnia 5 listopada 2014 r.

W sprawie: Kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej przedszkolu "Śpiewające Włóczykije" - placówce niepublicznej, prowadzonej na terenie gminy Kórnik. 

Treść zarządzenie, uzasadnienie i program kontroli: - pdf   

Zarządzenie nr 82 z dnia 30 października 2014 r.

W sprawie: Zmiana uchwały budżetowej na 2014 rok. 

Treść zarządzenia: - pdf  

Załącznik 1: - pdf

Załącznik 2: - pdf

Załącznik 3: - pdf

Załącznik 4: - pdf

Załącznik 5: - pdf  

Zarządzenie nr 81 z dnia 29 października 2014 r.

W sprawie: Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 

Treść zarządzenia z wykazem: - pdf  

Zarządzenie nr 80 dnia 24 października 2014 r.

W sprawie: wprowadzenia instrukcji kasowej w Urzędzie Miejskim w Kórniku 

Treść zarządzenia:  - pdf

Zarządzenie nr 79 z dnia 24 października 2014 r.

W sprawie: powołania Komisji stypendialnej de. oceny wniosków o udzielenie pomocy materialnej w roku szkolnym 2014/2015

Treść zarządzenia z uzasadnieniem: - pdf  

Zarządzenie nr 86 z dnia 14 listopada 2014 r.

w sprawie: ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Kórnik na 2015 rok

Pobierz treść zarządzenie: - pdf   

Zarządzenie nr 85 z dnia 14 listopada 2014 r.

W sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kórnik na lata 2015 - 2022
 
Pobierz treść zarządzenie: - pdf 

Zarządzenie nr 78 z dnia 13 października 2014 r.

W sprawie : powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowisko inspektora ds. sprawozdawczości budżetowej w Urzędzie Miejskim
w Kórniku.
Treść zarządzenia: - pdf  

Zarządzenie nr 77 z dnia 6 października 2014 r.

W sprawie : powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowisko specjalisty do spraw gospodarki odpadami w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Kórniku.
 
Treść zarządzenia: - pdf  

Zarządzenie nr 76 z dnia 30 września 2014r.

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

Treść zarządzenia: - pdf  

Załącznik 1: - pdf

Załącznik 2: - pdf  

Załącznik 3: - pdf  

Załącznik 4: - pdf

Załącznik 5: - pdf 

Zarządzenie nr 75 z dnia dnia 25 września 2014 roku

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Treść zarządzenia: - pdf

 Załącznik do zarządzenia: - pdf

Zarządzenie nr 74 dnia 15 września 2014 r

W sprawie:  zasad używania herbu i flagi Gminy Kórnik.
Treść zarządzanie nr 74/2014 z dnia 15 września 2014 r. 
doc - kliknij  , pdf - kliknij 

Zarządzenie nr 73 dnia 11 września 2014 r.

W sprawie: przyznania nagród i wyróżnień Burmistrza Gminy Kórnik dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

Treść zarządzanie nr 73/2014 z dnia 11 września 2014 r. 
doc - kliknij  , pdf - kliknij 

Zarządzenie nr 72 dnia 5 września 2014 r

W sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej  do wyboru kandydata na stanowisko specjalisty do spraw naliczania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli publicznych i niepublicznych w Wydziale Oświaty i polityki społecznej w Urzędzie  Miejskim  w  Kórniku. 
Treść zarządzanie nr 72/2014 z dnia 5 września 2014 r. 
doc - kliknij  , pdf - kliknij 

Zarządzenie nr 71 dnia 5 września 2014 r.

W sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
Treść zarządzanie nr 71/2014 z dnia 5 września 2014 r. 
doc - kliknij , pdf - kliknij 
 
Załacznik 1
doc - kliknij , pdf - kliknij 

Zarządzenie nr 70 dnia 3 września 2014 r.

W sprawie: ustalenia wysokości stawek czynszu za wynajmowane lokale mieszkalne i socjalne
Treść zarządzanie nr 70/2014 z dnia 3 września 2014 r. 
pdf - kliknij 

Zarządzenie nr 69 dnia 29 sierpnia 2014 r.


W sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
Treść zarządzanie nr 69/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r. 
doc - kliknij, pdf - kliknij 
 
Załącznik 1 
doc - kliknij , pdf - kliknij  
 
Załącznik 2
doc - kliknij , pdf - kliknij
 
Załącznik 3
doc - kliknij , pdf - kliknij
 
Załącznik 4
doc - kliknij , pdf - kliknij 
 
Załącznik 5
doc - kliknij , pdf - kliknij 
 
 

 

Zarządzenie nr 68 z dnia 21 sierpnia 2014 r.

W sprawie: ogłoszenia wyników  II otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kórnik w roku 2014

Treść zarządzenia nr 68 z dnia 21 sierpnia 2014 r.

doc - kliknij  , pdf - kliknij 

Załącznik (Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie z budżetu gminy Kórnik, w wyniku przeprowadzenia II otwartego konkursu ofert z zakresu: działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;)

doc - kliknij  , pdf  - kliknij  

Zarządzenie nr 67 z dnia 18 sierpnia 2014 r.

W sprawie: powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wynikającego z uchwały  nr XXXIX/427/2013 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30 października 2013 r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Kórnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  publicznego, na 2014 rok.

Treść zarządzenia nr 67 z dnia 18 sierpnia 2014 r.

doc - kliknij , pdf - kliknij 

Załącznik doc - kliknij , pdf  - kliknij 

Zarządzenie nr 66 z dnia 13 sierpnia 2014 r.

W sprawie: ustalenia terminu składania wniosków w ramach realizacji Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka Szkolna 2014”
 
Treść zarządzanie oraz uzasadnienie nr 66/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r. 
doc - kliknij   , pdf - kliknij

Zarządzenie nr 65 z dnia 12 sierpnia 2014 r.

W sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia
przetargu ofertowego na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości rolnej będącej własnością Gminy Kórnik. 
 
doc - kliknij   , pdf - kliknij 

Zarządzenie nr 64 z dnia 12 sierpnia 2014 r.

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

Treść zarządzanie nr 64/2014 z dnia 12 sierpnia 2014 r.

 pdf - kliknij 

 

 

Zarządzenie nr 63 z dnia 6 sierpnia 2014 r.

W sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających  się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Treść zarządzanie nr 63/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r.

doc - kliknij  , pdf - kliknij

 

Uzasadnienie doc - kliknij  , pdf - kliknij  

Zarządzenie nr 62 z dnia 31 lipca 2014 r.

Zarządzenie Nr 62/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
 
Treść zarządzanie nr 62/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.
doc - kliknij , pdf - kliknij
 
Załącznik nr 1 doc - kliknij , pdf - kliknij 
Załącznik nr 2 doc - kliknij , pdf - kliknij
Załącznik nr 3 doc - kliknij , pdf - kliknij
Załącznik nr 4 doc - kliknij , pdf - kliknij
Załącznik nr 5 doc - kliknij , pdf - kliknij
Załącznik nr 6 doc - kliknij , pdf - kliknij

Zarządzenie nr 61 z dnia 18 lipca 2014r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II

Treść zarządzenia nr 61 z dnia 18 lipca 2014r

doc- kliknij, pdf - kliknij 

Zarządzenie nr 60 z dnia 18 lipca 2014r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum im. Władysława hr. Zamoyskiego

Treść zarządzenia nr 60 z dnia 18 lipca 2014r

doc- kliknij, pdf - kliknij 

Zarządzenie nr 59 z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Treść zarządzenia nr 59 z dnia 17 lipca 2014r

doc- kliknij, pdf - kliknij 

 załącznik nr 1 doc - kliknij, pdf  - kliknij

Zarządzenie nr 58 z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Treść zarządzenia nr 58 z dnia 17 lipca 2014r

doc- kliknij, pdf - kliknij 

załącznik nr 1 doc - kliknij, pdf  - kliknij  

Zarządzenie nr 57 z dnia 9 lipca 2014r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Treść zarządzenia nr 57 z dnia 9 lipca 2014r

doc- kliknij, pdf - kliknij 

Zarządzenie nr 56 z dnia 2 lipca 2014r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu

Treść zarządzenia nr 56 z dnia 2 lipca 2014r

doc- kliknij, pdf - kliknij 

Zarządzenie nr 55 z dnia 30 czerwca w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

Treść zarządzenia nr 55 z dnia 30 czerwca 2014r

doc- kliknij, pdf - kliknij 

załącznik nr 1 doc - kliknij, pdf  - kliknij  
załącznik nr 2 doc - kliknij, pdf  - kliknij 
załącznik nr 3 doc -
kliknij, pdf  - kliknij
  
załącznik nr 4 doc - kliknij, pdf  - kliknij  
załącznik nr 5 exl  -
kliknij, pdf  - kliknij  

Zarządzenie nr 54 z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie: wprowadzenia księgi procedur audytu wewnętrznego i karty audytu wewnętrznego

Treść zarządzenia nr 54 z dnia 30 czerwca 2014r

doc- kliknij, pdf - kliknij 

załącznik nr 1 doc - kliknij, pdf  - kliknij  
załącznik nr 2 doc - kliknij, pdf  - kliknij 

Zarządzenie nr 53 z dnia 16 czerwca 2014r.w sprawie: ogłoszenia wyników naboru wniosków na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu w Gminie Kórnik

Treść zarządzenia nr 53 z dnia 16 czerwca 2014r

doc- kliknij, pdf - kliknij 

załącznik nr 1 doc - kliknij, pdf  - kliknij  

Zarządzenie nr 52 z dnia 4 czerwca 2014r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Władysława hr. Zamoyskiego w Kórniku oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szczodrzykowie

Treść zarządzenia nr 52 z dnia 4 czerwca 2014r

doc- kliknij, pdf - kliknij 

Zarządzenie nr 51 z dnia 30 maja 2014r

Treść zarządzenia nr 51 z dnia 30 maja 2014r

w sprawie  przyjęcia   Regulaminu   wydawania  i korzystania  z  dokumentu  potwierdzającego
                 uprawnienia do ulg, preferencji   i   świadczeń   przewidzianych 
w Programie „Kórnicka Rodzina Trzy Plus””

doc- kliknij, pdf - kliknij 

załącznik nr 1 doc - kliknij, pdf  - kliknij

załącznik nr 1 do regulaminu doc - kliknij, pdf - kliknij

załącznik nr 2 do regulaminu doc - kliknij, pdf - kliknij

załącznik nr 3 do regulaminu doc - kliknij, pdf - kliknij

załącznik nr 4 do regulaminu doc - kliknij, pdf - kliknij

Zarządzenie nr 50 z dnia 30 maja 2014r.w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

Treść zarządzenia nr 50 z dnia 30 maja 2014r

doc- kliknij, pdf - kliknij 

załącznik nr 1 doc - kliknij, pdf  - kliknij  
załącznik nr 2 doc - kliknij, pdf  - kliknij 
załącznik nr 3 exl -
kliknij, pdf  - kliknij
  

Zarządzenie nr 49 z dnia 27 maja 2014r. W sprawie: powołania Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Kórniku

Treść zarządzenia nr 49 z dnia 27 maja 2014r

doc- kliknij, pdf - kliknij 

Zarządzenie nr 48 z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok Biblioteki Publicznej w Kórniku

Treść zarządzenia nr 48 z dnia 27 maja 2014r

doc- kliknij, pdf - kliknij 

Zarządzenie nr 47 z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok Kórnickiego Ośrodka Kultury w Kórniku

Treść zarządzenia nr 47 z dnia 27 maja 2014r

doc- kliknij, pdf - kliknij 

Zarządzenie nr 46 z dnia 27 maja 2014r. w sprawie : sprostowania błędów rachunkowych w Zarządzeniu Nr 99A/2013

Treść zarządzenia nr 46 z dnia 27 maja 2014r

doc- kliknij, pdf - kliknij 

Zarządzenie nr 45 z dnia 23 maja 2014r.w sprawie udzielania przez Burmistrza Gminy Kórnik Pani Bożenie Kiełtyka Dyrektorowi OPS w Kórniku upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów, a także do wydawania w tych sp

Treść zarządzenia nr 45 z dnia 23 maja 2014r

doc- kliknij, pdf - kliknij 

Zarządzenie nr 44 z dnia 23 maja 2014r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

Treść zarządzenia nr 44 z dnia 23 maja 2014r

doc- kliknij, pdf - kliknij 

załącznik nr 1 doc - kliknij, pdf  - kliknij  
załącznik nr 2 doc - kliknij, pdf  - kliknij 
załącznik nr 3 doc -
kliknij, pdf  - kliknij
  
załącznik nr 4 doc - kliknij, pdf  - kliknij  
załącznik nr 5 exl  -
kliknij, pdf  - kliknij  

Zarządzenie nr 43 z dnia 16 maja 2014r w sprawie Regulaminu świetlic wiejskich

Treść zarządzenia nr 43 z dnia 16 maja 2014r

doc-kliknij , pdf - kliknij

  załącznik nr 1 doc - kliknij, pdf  - kliknij

Zarządzenie nr 42 z dnia 16 maja 2014r. w sprawie : zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonychna dzień 25 maja 2014 r.

Treść zarządzenia nr 42 z dnia 16 maja 2014r

doc- kliknij , pdf - kliknij 

Zarządzenie nr 41 z dnia 13 maja 2014r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Władysława hr. Zamoyskiego w Kórniku.

Treść zarządzenia nr 41 z dnia 13 maja 2014r

doc- kliknij , pdf - kliknij 

 załącznik nr 1 doc - kliknij, pdf  - kliknij

Zarządzenie nr 40 z dnia 13 maja 2014r.w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II wSzczodrzykowie

Treść zarządzenia nr 40 z dnia 13 maja 2014r

doc- kliknij , pdf - kliknij 

 załącznik nr 1 doc - kliknij, pdf  - kliknij

Zarządzenie nr 39 z dnia 12 maja 2014r.w sprawie : zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Treść zarządzenia nr 39 z dnia 12 maja 2014r

doc- kliknij , pdf - kliknij 

Zarządzenie nr 38 z dnia 12 maja 2014r. w sprawie : powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowisko specjalisty do Biura Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miejskim w Kórniku.

Treść zarządzenia nr 38 z dnia 12 maja 2014r

doc- kliknij, pdf - kliknij 

Zarządzenie nr 37 z dnia 9 maja 2014r.W sprawie: określenia stanowisk , norm przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków czystości i napojów

Treść zarządzenia nr 37 z dnia 9 maja 2014r

doc- kliknij, pdf - kliknij 

Zarządzenie nr 36 z dnia 9 maja 2014r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Treść zarządzenia nr 36 z dnia 9 maja 2014r

doc- kliknij, pdf - kliknij 

Zarządzenie nr 35 z dnia 5 maja 2014r w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Treść zarządzenia nr 35 z dnia 5 maja 2014r

doc- kliknij , pdf - kliknij

załącznik nr 1 doc - kliknij, pdf  - kliknij 

Zarządzenie nr 34 z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

Treść zarządzenia nr 34 z dnia 30 kwietnia 2014r

doc- kliknij, pdf - kliknij 

załącznik nr 1 doc - kliknij, pdf  - kliknij  
załącznik nr 2 doc -
kliknij, pdf  - kliknij 

załącznik nr 3 doc -
kliknij, pdf  - kliknij
  
załącznik nr 4 doc - kliknij, pdf  - kliknij  
załącznik nr 5 doc -
kliknij, pdf  - kliknij  

Zarządzenie nr 33 z dnia 11 kwietnia 2014r. w sprawie : ustalenia wprowadzenia regulaminu korzystania z karnetów w Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu OAZA w Kórniku

Treść zarządzenia nr 33 z dnia 11 kwietnia 2014r

doc- kliknij , pdf - kliknij

załącznik nr 1 ,pdf  - kliknij 

Zarządzenie nr 32 z dnia 11 kwietnia w sprawie: wzajemnych wyłączeń rozliczeń między jednostkami budżetowymi przy sporządzaniu łącznych sprawozdań finansowych

Treść zarządzenia nr 32 z dnia 11 kwietnia 2014r

pdf - kliknij 

Zarządzenie nr 31 z dnia 11 kwietnia 2014r.w sprawie: przyjęcia Zasad Budżetu Obywatelskiego Gminy Kórnik na 2015 rok

Treść zarządzenia nr 31 z dnia 11 kwietnia  2014r

doc- kliknij , pdf - kliknij

załącznik nr 1 doc - kliknij, pdf  - kliknij 

Zarządzenie nr 30 z dnia 3 kwietnia 2014r. w sprawie: ogłoszenia przetargu na wybór agenta emisji obligacji komunalnych

Treść zarządzenia nr 30 z dnia 3 kwietnia  2014r

doc- kliknij , pdf - kliknij 

Zarządzenie nr 29 z dnia 3 kwietnia 2014r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Kórnik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Treść zarządzenia nr 29 z dnia 3 kwietnia 2014r

doc- kliknij , pdf - kliknij 

Zarządzenie nr 28 z dnia 3 kwietnia 2014r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Treść zarządzenia nr 28 z dnia 3 kwietnia 2014r

doc- kliknij, pdf - kliknij 

Zarządzenie nr 27 z dnia 31 marca 2014r w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

Treść zarządzenia nr 27 z dnia 31 marca 2014r

doc- kliknij, pdf - kliknij 

załącznik nr 1 doc - kliknij, pdf  - kliknij  
załącznik nr 2 doc - kliknij, pdf  - kliknij 
załącznik nr 3 doc - kliknij, pdf  - kliknij  
załącznik nr 4 doc - kliknij, pdf  - kliknij
  
załącznik nr 5 doc - kliknij, pdf  - kliknij  

Zarządzenie nr 26 z dnia 31 marca 2014r.w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ograniczonego ustnego na najem lokalu użytkowego położonego w Kórniku

Treść zarządzenia nr 26 z dnia 31 marca 2014r

doc- kliknij, pdf - kliknij 

Zarządzenie nr 25 z dnia 25 marca 2014r.

Treść zarządzenia nr 25 z dnia 25 marca 2014r

doc- kliknij, pdf - kliknij 

Zarządzenie nr 24 z dnia 21 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Treść zarządzenia nr 24 z dnia 21 marca 2014r

doc- kliknij, pdf - kliknij 

Zarządzenie nr 23 z dnia 21 marca 2014r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Treść zarządzenia nr 23 z dnia 21 marca 2014r

doc- kliknij, pdf - kliknij 

Zarządzenie nr 22 z dnia 17 marca 2014r. Zmieniające zarządzenie Nr 21 / 2014 z dnia 13 marca 2014r.

Treść zarządzenia nr 22 z dnia 17 marca 2014r

doc- kliknij, pdf - kliknij 

Zarządzenie nr 21 z dnia 13 marca 2014r w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu licytacyjnego, ograniczonego na sprzedaż nieruchomościniezabudowanej położonej w Robakowie gmina Kórnik

Treść zarządzenia nr 21 z dnia 13 marca 2014r

doc- kliknij, pdf - kliknij 

Zarządzenie nr 20 z dnia 12 marca 2014r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia V przetargu licytacyjnego, nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Kamionkach gmina Kórnik

Treść zarządzenia nr 20 z dnia 12 marca 2014r

doc- kliknij, pdf - kliknij 

Zarządzenie nr 19 z dnia 12 marca 2014r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzeniaprzetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej,położonej w obrębie Robakowo, gmina Kórnik

Treść zarządzenia nr 19 z dnia 12 marca 2014r

doc- kliknij, pdf - kliknij 

Zarządzenie Nr 18/2014 z dnia 7 marca 2014 r.

Zarządzenie  Nr  18/ 2014 
Burmistrza Gminy Kórnik
z dnia 7  marca   2014 r. 

zmieniające  zarządzenie  w sprawie  ustalenia wysokości opłat za
korzystanie  z Centrum Rekreacji i Sportu OAZA w Kórniku.      
                   
Na podstawie art. 30 ust. 1  i  ust. 2 pkt  3  ustawy z dnia  8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz  uchwały  Nr LVII/583/2010 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 29 września 2010 r. w sprawie  upoważnienia Burmistrza Gminy Kórnik do ustalania opłat za korzystanie z  Centrum Rekreacji i Sportu OAZA            
w Kórniku,  zarządzam, co następuje :

§ 1.
W zarządzeniu nr  94a  z  dnia 12 listopada 2010 r., w sprawie ustalenia wysokości opłat
za korzystanie z Centrum Rekreacji i sportu OAZA w Kórniku, dokonuje się następujących   
zmian :- w załączniku do zarządzenie, stanowiącym cennik Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu „OAZA”,
zostają zmienione  ceny biletów za korzystanie z basenu, przedstawione w     
załączniku  do  niniejszego  zarządzenia.

§ 2.
Wykonanie  zarządzenia powierza się  Kierownikowi Centrum Rekreacji i Sportu w Kórniku.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie  15 marca 2014 r. .                                                                                                                                    

Załącznik nr 1  Do zarządzenia nr  18 /2014 z dnia  7 marca  2014 r. 

1. bilet normalny 1 godzina  poniedziałek-piątek w godzinach 16:00 - 21:00    12 zł.     
2. bilet normalny 2 godziny poniedziałek- piątek w godzinach 16:00-21:00      17 zł.
3.  bilet rodzinny  3 godziny  65 zł.
4.  karnet na basen – większe doładowania:  
- cena karnetu  50 zł.
– doładowanie   60 zł    
- cena karnetu 100 zł.
-  doładowanie  120 zł.        

Zarządzenie Nr 17/2014 z dnia 28 lutego 2014r.

Zarządzenie Nr 17/2014
Burmistrza Gminy Kórnik z dnia 28 lutego 2014r.
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) i art. 30 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn.zm.) oraz § 12 ust. 2 uchwały Nr XLII/457/2013 Rady Miejskiej w Kórniku z 20 grudnia 2013r. w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Kórnik na 2014 rok, Burmistrz Gminy Kórnik zarządza, co następuje: § 1. 1. w § 2 ust. 1 pkt 1) uchwały: zmniejsza się wydatki bieżące gminy z kwoty 73.402.452 zł o kwotę 8.832 zł do kwoty 73.393.620 zł 2. w § 2 ust. 1 pkt 2) uchwały: zwiększa się wydatki majątkowe gminy z kwoty 53.907.453 zł o kwotę 8.832 zł do kwoty 53.916.285 zł 3. w § 7 uchwały: zmniejsza się rezerwę ogólną z kwoty 114.000 zł o kwotę 30.846 zł do kwoty 83.154 zł § 2. 1. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 2 do uchwały jak w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 7 do uchwały jak w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy Kórnik Jerzy Lechnerowski

Załącznik 1

Załącznik 2

Zarządzenie nr 16 z dnia 27 lutego 2014 w sprawie: powołania Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Kórniku

Treść zarządzenia nr 16 z dnia 27 lutego 2014r

doc- kliknij, pdf - kliknij 

Zarządzenie nr 15/2014 z dnia 14.02.2014 r.

Zarządzenie nr 15/2014 z dnia 14.02.2014 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 102/2013 Burmistrza Gminy Kórnik z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie: kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na  terenie Gminy Kórnik

doc - pobierz, pdf - pobierz

Zarządzenie nr 14/2014 z dnia 11 lutego 2014 r.

Zarządzenie nr 14/2014 z dnia 11 lutego 2014 r.
w sprawie: wniesienia wkładu pieniężnego
i objęcia z tego tytułu udziałów
w Spółce Zakład Gospodarki Odpadami
Spółki z o.o. w Jarocienie z siedzibą w Witaszycach

pdf - kliknij

Zarządzenie nr 13 z dnia 7 lutego 2014 r.

Zarządzenie nr 13/2014 z dnia 7 lutego 2014 r.
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie

pdf -
kliknij

Zarządzenie nr 12 z dnia 7 lutego 2014 r.

Zarządzenie nr 12/2014 z dnia 7 lutego 2014 r.
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

pdf -
kliknij

Zarządzenie nr 11/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r.

Zarządzenie nr 11/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r.
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

pdf - kliknij

Zarządzenie nr 10 z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia

Treść zarządzenia nr 10 z dnia 29 stycznia 2014r

doc- kliknij, pdf - kliknij 

Zarządzenie nr 9 z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie sposobu podziału środków na doskonalenia zawodowe nauczycieli, wyodrębnionych w budżecie Gminy Kórnik na 2014 rok oraz określenia zasad dofinansowania

Treść zarządzenia nr 9 z dnia 27 stycznia 2014r

doc- kliknij, pdf - kliknij 

 

załącznik nr 1

doc - kliknij, pdf - kliknij

 

załącznik nr 2

doc - kliknij, pdf - kliknij

Zarządzenie nr 8 z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie przyznania nagród i wyróżnień Burmistrza Gminy Kórnik dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowe

Treść zarządzenia nr 8 z dnia 24 stycznia 2014r

doc- kliknij, pdf - kliknij 

Zarządzenie nr 7 z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie: powołania Komisji w celu wyłonienia najlepszych wniosków o stypendia sportowe

Treść zarządzenia nr 7 z dnia 15 stycznia 2014r

doc- kliknij, pdf - kliknij 

Zarządzenie nr 6 z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie i powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Kórnik w roku 2014

Treść zarządzenia nr 6 z dnia 15 stycznia 2014r

doc- kliknij, pdf - kliknij 


załącznik nr 1

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

doc - kliknij, pdf - kliknij


załącznik nr 2

kultura, sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

doc - kliknij, pdf - kliknij


załącznik nr 3

wypoczynek dzieci i młodzieży

doc - kliknij, pdf - kliknij


załącznik nr 4

działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

doc - kliknij, pdf - kliknij


załącznik nr 5

pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

doc - kliknij, pdf - kliknij


załącznik nr 6

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

doc - kliknij, pdf - kliknij


załącznik nr 7

nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

doc - kliknij, pdf - kliknij

Zarządzenie nr 5 z dnia 13 stycznia w sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem świetlic wiejskich oraz pomieszczeń przynależnych stanowiących własność Gminy Kórnik

Treść zarządzenia nr 5 z dnia 13 stycznia 2014r

doc- kliknij, pdf - kliknij 

Zarządzenie nr 4 z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie : zarządzenia wyboru sołtysa wsi Borówiec

Treść zarządzenia nr 4 z dnia 13 stycznia 2014r

doc- kliknij, pdf - kliknij 

Zarządzenie nr 3 z dnia 7 stycznia 2014r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej

Treść zarządzenia nr 3 z dnia 7 stycznia 2014r

doc- kliknij, pdf - kliknij 

załącznik nr 1

doc - kliknij, pdf - kliknij

Zarządzenie nr 2 z dnia 7 stycznia 2014r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej

Treść zarządzenia nr 2 z dnia 7 stycznia 2014r

doc- kliknij, pdf - kliknij 

załącznik nr 1

doc - kliknij, pdf - kliknij

Zarządzenie nr 1 z dnia 3 stycznia 2014r zmieniające zarządzenie Nr 103 / 2013 z dnia 19 grudnia 2013r

Treść zarządzenia nr 1 z dnia 3 stycznia 2014r

doc - kliknij

pdf - kliknij