logo
logo bip

Zarządzenie 83a z dnia 12 września 2013 roku

W sprawie: przechowywania dokumentacji Projektu pt.: "Rewitalizacja płyty rynku w Kórniku" realizowanego w ramach Inicjatywy JESSICA wdrażanej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytetu IV Rewitalizacja obszarów problemowych, Działania 4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich. 

Pobierz:

Zarządzenie: - PDF  

Zarządzenie nr 82 z dnia 2 września 2013r.

treść zarządzenia - kliknij tutaj

Zarządzenie nr 105 z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie : powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej w Kórniku.

Treść zarządzenia nr 105 z dnia 27 grudnia 2013r - kliknij

Zarządzenie nr 104 z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie: zmiany w budżecie na 2013 rok

Treść zarządzenia nr 104 z dnia  - kliknij

załącznik nr 1 - kliknij

załącznik nr 2 - kliknij

załącznik nr 3 - kliknij 

Zarządzenie nr 103 z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego, ograniczonego do właścicieli nieruchomości przylegających, nasprzedaż nieruchomości niezabudowanych

Treść zarządzenia nr 103 z dnia 19 grudnia 2013r - kliknij

Zarządzenie nr 102z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie: kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kórnik

Treść zarządzenia nr 102 z dnia 17 grudnia 2013r - kliknij

załącznik nr 1 - kliknij

Zarządzenie nr 101 z dnia 9 grudnia 2013r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Treść zarządzenia nr 101 z dnia 9 grudnia 2013r - kliknij

Zarządzenie nr 100 z dnia 6 grudnia 2013 r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Treść zarządzenia nr 100 z dnia 6 grudnia 2013r - kliknij

Zarządzenie nr 99 z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie: zmiany w budżecie na 2013 rok

Treść zarządzenia nr 99 z dnia 29 listopada 2013r - kliknij

załącznik nr 1 - kliknij

załącznik nr 2 - kliknij 

załącznik nr 3 - kliknij

załącznik nr 4 - kliknij

załącznik nr 5 - kliknij

Zarządzenie nr 97 z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Treść zarządzenia nr 97 z dnia 18 listopada 2013r - kliknij

Zarządzenie nr 96 z dnia 18 listopada 2013r.w sprawie zatwierdzeniaPlanu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Kórniku na 2014 r.

Treść zarządzenia nr 96 z dnia 18 listopada 2013r - kliknij

Zarządzenie nr 95 z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Kórnik na 2014 rok

Treść zarządzenia nr 95 z dnia 15 listopada 2013r - kliknij

Zarządzenie nr 94 z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kornik na lata 2014 - 2021

Treść zarządzenia nr 94 z dnia 15 listopada  2013r - kliknij

Zarządzenie nr 93 z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Treść zarządzenia nr 93 z dnia 8 listopada  2013r - kliknij

Zarządzenie nr 92 z dnia 8 listopada 2013r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Treść zarządzenia nr 92 z dnia 8 listopada  2013r - kliknij

Zarządzenie nr 91 z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Treść zarządzenia nr 91 z dnia 8 listopada  2013r - kliknij

Zarządzenie nr 90 z dnia 8 listopada 2013r w sprawie powołania komisji przetargowej

Treść zarządzenia nr 90 z dnia 8 listopada  2013r - kliknij

Zarządzenie nr 89 z dnia 8 listopada 2013r w sprawie powołania komisji likwidacyjnej składników majątku w UM

Treść zarządzenia nr 89 z dnia 8 listopada  2013r - kliknij

Zarządzenie nr 88 z dnia 8 listopada w sprawie powołania 2 komisji inwentaryzacyjnych i przeprowadzenia inwentaryzacji w UM

Treść zarządzenia nr 88 z dnia 8 listopada  2013r - kliknij

Zarządzenie nr 87 z dnia 30 października 2013r w sprawie zmiany w budżecie na 2013r.

Treść zarządzenia nr 87 z dnia 30 października 2013r - kliknij

załącznik nr 1 - kliknij

załącznik nr 2 - kliknij 

załącznik nr 3 - kliknij

załącznik nr 4 - kliknij

załącznik nr 5 - kliknij

załącznik nr 6 - kliknij

Zarządzenie nr 86 z dnia 23 października 2013r. w sprawie powołania komisji stypendialnej

Treść zarządzenia nr 86 z dnia 23 października  2013r - kliknij

Zarządzenie nr 85 z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmiany w budżecie na 2013r.

Treść zarządzenia nr 85 z dnia 30 września  2013r - kliknij

załącznik nr 1 - kliknij

załącznik nr 2 - kliknij 

załącznik nr 3 - kliknij 

załącznik nr 4 - kliknij 

 załącznik nr 5 - kliknij 

Zarządzenie 84

    Zarządzenie  Nr  84/ 2013
    Burmistrza Gminy Kórnik
         z dnia  18 września 2013 r.

w sprawie : powołania  Komisji  Rekrutacyjnej  do wyboru  kandydata  na stanowisko  
                   poborcy  jednostki   samorządu  terytorialnego  w  Urzędzie  Miejskim
                   w  Kórniku.

                  Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5  ustawy  z dnia  8.03.1990 r. o samorządzie gminnym
                  (Dz.U. Nr 142  z 2001 r. poz. 1591  z  późniejszymi zmianami)  oraz  art. 11 ustawy 
                  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458)  zarządzam,
                  co następuje :

§ 1.
Powołuję  Komisję Rekrutacyjną  do wyboru  kandydata  na  stanowisko  poborcy  w następującym  składzie:

1. przewodniczący :  Katarzyna Szamałek  – Skarbnik Gminy
2. członkowie:           Henryka Kalinowska –Kierownik Wydziału Administracyjno- 
                                  Organizacyjnego
                                  Hanna Kmieciak  – Kierownik  Wydziału  Podatków  i  Opłat
                                  Lokalnych

§ 2.
Komisja pracuje w okresie naboru na wolne stanowisko pracy do czasu nawiązania
stosunku pracy.
§ 3.
Obsługę komisji prowadzi Wydział Administracyjno- Organizacyjny.

§ 4.
 Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podpisania .

                                                                                          Burmistrz Gminy Kórnik

                                                                                              Jerzy Lechnerowski

Zarządzenie nr 83/2013

Zarządzenie nr 83/2013
Burmistrza Gminy Kórnikz dnia 12 września 2013r.  

w sprawie   ustalenia    zasad    dowozu   oraz   zwrotu  kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnegooraz   jego   rodzica,  opiekuna,  opiekuna prawnego  z  terenu  Gminy   Kórnik  do przedszkola, szkoły     lub     ośrodka     umożliwiającego     realizację    rocznego przygotowania  przedszkolnego,  obowiązku   szkolnego i obowiązku  nauki. 

Pobierz:
Zarządzenie 83

Uzasadnienie

Załącznik nr 1 wniosek

Załącznik nr 2 umowa transport publiczny

Załącznik nr 3 umowa samochód

Rachunek  -  transport publiczny

Rachunek  - samochód

Zarządzenie nr 81 z dnia 30 sierpnia 2013r

Treść zarządzenia nr 81 z dnia 30 sierpnia  2013r - kliknij

załącznik nr 1 - kliknij

załącznik nr 2 - kliknij 

Zarządzenie nr 80 z dnia 26 sierpnia 2013r

Treść zarządzenia nr 80 z dnia 26 sierpnia 2013r - kliknij

uzasadnienie do zarządzenia - kliknij 

Zarządzenie nr 79 z dnia 26 sierpnia 2013r.

Treść zarządzenia nr 79 z dnia 26 sierpnia 2013r - kliknij

uzasadnienie do zarządzenia - kliknij 

Zarządzenie nr 78 z dnia 26 sierpnia 2013r.

Treść zarządzenia nr 78 z dnia 26 sierpnia 2013r - kliknij

uzasadnienie do zarządzenia - kliknij 

Zarządzenie nr 77 z dnia 23 sierpnia 2013r.

Treść zarządzenia nr 77 z dnia 23 sierpnia 2013r - kliknij

Zarządzenie nr 76 z dnia 23 sierpnia 2013r.

Zarządzenie nr 76 z dnia 23 sierpnia 2013r.

Treść zarządzenia nr 76 z dnia 23 sierpnia  2013r - kliknij

Zarządzenie nr 75 z dnia 12 sierpnia 2013r.

Zarządzenie nr 75 z dnia 12 sierpnia 2013r.

Treść zarządzenia nr 75 z dnia 12 sierpnia  2013r - kliknij

załącznik nr 1 - kliknij

Zarządzenie nr 74

Zarządzenie nr 74

Zarządzenie nr 73 z dnia 5 sierpnia 2013r.

Treść zarządzenia nr 73 z dnia 5 sierpnia  2013r - kliknij

załącznik nr 1 - kliknij

Zarządzenie nr 72 z dnia 5 sierpnia 2013r.

Treść zarządzenia nr 72 z dnia 5 sierpnia  2013r - kliknij

załącznik nr 1 - kliknij

Zarządzenie nr 71 z dnia 2 sierpnia 2013r.

Treść zarządzenia nr 71 z dnia 2 sierpnia  2013r - kliknij

Zarządzenie nr 70 z dnia 2 sierpnia 2013r.

Treść zarządzenia nr 70 z dnia 2 sierpnia 2013r - kliknij

Zarządzenie nr 69 z dnia 1 sierpnia 2013r.

Treść zarządzenia nr 69 z dnia 1 sierpnia  2013r - kliknij

załącznik nr 1 - kliknij

załącznik nr 2 - kliknij

załącznik nr 3 - kliknij

załącznik nr 4 - kliknij

załącznik nr 5 - kliknij

Zarządzenie nr 68 z dnia 31 lipca 2013r.

Treść zarządzenia nr 68 z dnia 31 lipca  2013r - kliknij

załącznik nr 1 - kliknij

załącznik nr 2 - kliknij

załącznik nr 3 - kliknij

załącznik nr 4 - kliknij

załącznik nr 5 - kliknij

Zarządzenie nr 67 z dnia 26 lipca 2013r.

Treść zarządzenia nr 67 z dnia 26 lipca 2013r - kliknij

Zarządzenie nr 66 z dnia 18 lipca 2013r.

Treść zarządzenia nr 66 z dnia 18 lipca 2013r - kliknij

Zarządzenie nr 65 z dnia 5 lipca 2013r.

Treść zarządzenia nr 65 z dnia 5 lipca 2013r - kliknij

Zarządzenie nr 64 z dnia 1 lipca 2013r.

Treść zarządzenia nr 64 z dnia 1 lipca 2013r - kliknij

Zarządzenie nr 63 z dnia 28 czerwca 2013r.

Treść zarządzenia nr 63 z dnia 28 czerwca 2013r - kliknij

załącznik nr 1 - kliknij

załącznik nr 2 - kliknij 

załącznik nr 3 - kliknij

załącznik nr 4 - kliknij

załącznik nr 5 - kliknij

Zarządzenie nr 62 z dnia 27 czerwca 2013r.

Treść zarządzenia nr 62 z dnia 27 czerwca 2013r - kliknij

Zarządzenie nr 61 z dnia 27 czerwca 2013r.

Treść zarządzenia nr 61 z dnia 27 czerwca 2013r - kliknij

uzasadnienie - kliknij

Zarządzenie nr 60 z dnia 27 czerwca 2013r.

Treść zarządzenia nr 60 z dnia 27 czerwca 2013r - kliknij

uzasadnienie - kliknij

Zarządzenie nr 59 z dnia 21 czerwca 2013r.

Treść zarządzenia nr 59 z dnia 21 czerwca 2013r - kliknij

Zarządzenie nr 58 z dnia 21 czerwca 2013r.

Treść zarządzenia nr 58 z dnia 21 czerwca 2013r - kliknij

Zarządzenie nr 57 z dnia 21 czerwca 2013r.

Treść zarządzenia nr 57 z dnia 21 czerwca 2013r - kliknij

Zarządzenie nr 56 z dnia 21 czerwca 2013r.

Treść zarządzenia nr 56 z dnia 21 czerwca 2013r - kliknij

Zarządzenie nr 55 z dnia 21 czerwca 2013r.

Treść zarządzenia nr 55 z dnia 21 czerwca 2013r - kliknij

Zarządzenie nr 54 z dnia 21 czerwca 2013r.

Treść zarządzenia nr 54 z dnia 21 czerwca 2013r - kliknij

Zarządzenie nr 53 z dnia 7 czerwca 2013r.

Treść zarządzenia nr 53 z dnia 7 czerwca 2013r - kliknij

Zarządzenie nr 52 z dnia 4 czerwca 2013r.

Treść zarządzenia nr 52 z dnia 4 czerwca 2013r - kliknij

Zarządzenie nr 51 z dnia 4 czerwca 2013r.

Treść zarządzenia nr 51 z dnia 4 czerwca 2013r - kliknij

Zarządzenie nr 50 z dnia 31 maja 2013r.

Treść zarządzenia nr 50 z dnia 31 maja 2013r - kliknij

regulamin - kliknij

załącznik nr 1 - kliknij

załącznik nr 2 - kliknij 

załącznik nr 3 - kliknij

załącznik nr 4 - kliknij

załącznik nr 5 - kliknij

załącznik nr 6 - kliknij

Zarządzenie nr 49 z dnia 31 maja 2013r.

Treść zarządzenia nr 49 z dnia 31 maja 2013r - kliknij

załącznik nr 1 - kliknij

załącznik nr 2 - kliknij

załącznik nr 3 - kliknij

załącznik nr 4 - kliknij

Zarządzenie nr 48 z dnia 29 maja 2013r.

Treść zarządzenia nr 48 z dnia 29 maja 2013r - kliknij

Zarządzenie nr 47 z dnia 28 maja 2013r.

Treść zarządzenia nr 47 z dnia 28 maja 2013r - kliknij

Zarządzenie nr 46 z dnia 17 maja 2013r.

Treść zarządzenia nr 46 z dnia 17 maja 2013r - kliknij

Zarządzenie nr 45 z dnia 15 maja 2013r.

Treść zarządzenia nr 45 z dnia 15 maja 2013r - kliknij

załącznik nr 1 - kliknij

załącznik nr 2 - kliknij

 

Zarządzenie nr 44 z dnia 13 maja 2013r.

Treść zarządzenia nr 44 z dnia 13 maja 2013r - kliknij

Zarządzenie nr 43 z dnia 13 maja 2013r.

Treść zarządzenia nr 43 z dnia 13 maja 2013r - kliknij

załącznik nr 1 - kliknij

Zarządzenie nr 42 z dnia 10 maja 2013r.

Treść zarządzenia nr 42 z dnia 10 maja 2013r - kliknij

Zarządzenie nr 41 z dnia 10 maja 2013r.

Treść zarządzenia nr 41 z dnia 10 maja 2013r - kliknij

Zarządzenie nr 40 z dnia 30 kwietnia 2013r.

Treść zarządzenia nr 40 z dnia 30 kwietnia 2013r - kliknij

Zarządzenie nr 39 z dnia 30 kwietnia 2013r.

Treść zarządzenia nr 39 z dnia 30 kwietnia 2013r - kliknij

Zarządzenie nr 38 z dnia 29 kwietnia 2013r.

Treść zarządzenia nr 38 z dnia 29 kwietnia 2013r - kliknij

Zarządzenie nr 37 z dnia 29 kwietnia 2013r.

Treść zarządzenia nr 37 z dnia 29 kwietnia 2013r - kliknij

załącznik nr 1 - kliknij

załącznik nr 2 - kliknij

załącznik nr 3 - kliknij

załącznik nr 4 - kliknij

załącznik nr 5 - kliknij

Zarządzenie 36

Zarządzenie 35

Treść zarządzenia nr 35 z dnia 23 kwietnia 2013r - kliknij

Zarządzenie 34 z dnia 23 kwietnia 2013r.

Treść zarządzenia nr 34 z dnia 23 kwietnia 2013r - kliknij

Zarządzenie nr 33 z dnia 23 kwietnia 2013r

Treść zarządzenia nr 33 z dnia 23 kwietnia 2013r - kliknij

Zarządzenie 32 z dnia 22 kwietnia 2013r

Treść zarządzenia nr 32 z dnia 22 kwietnia 2013r - kliknij

Zarządzenie nr 31 z dnia 19 kwietnia 2013r.

Treść zarządzenia nr 31 z dnia 19 kwietnia 2013r - kliknij

Zarządzenie nr 30 z dnia 12 kwietnia 2013r

Treść zarządzenia nr 30 z dnia 12 kwietnia 2013r - kliknij

Zarządzenie nr 29 z dnia 12 kwietnia 2013r

Treść zarządzenia nr 29 z dnia 12 kwietnia 2013r - kliknij

Zarządzenie nr 28 z dnia 8 kwietnia 2013r

Treść zarządzenia nr 28 z dnia 8 kwietnia 2013r - kliknij

Zarządzenie nr 26 z dnia 2 kwietnia 2013r

Treść zarządzenia nr 26 z dnia 2 kwietnia 2013r - kliknij

Zarządzenie nr 25 z dnia 29 marca 2013r

Treść zarządzenia nr 25 z dnia 29 marca 2013r - kliknij

Zarządzenie nr 24 z dnia 29 marca 2013r

Treść zarządzenia nr 24 z dnia 29 marca 2013r - kliknij

Zarządzenie nr 23 z dnia 29 marca 2013r

Treść zarządzenia nr 23 z dnia 29 marca 2013r - kliknij

załącznik nr 1 - kliknij

załącznik nr 2 - kliknij

Zarządzenie nr 22 z dnia 29 marca 2013r

Treść zarządzenia nr 22 z dnia 29 marca 2013r - kliknij

Zarządzenie nr 21 z dnia 12 marca 2013r

Treść zarządzenia nr 21 z dnia 12 marca 2013r. - kliknij

Zarządzenie nr 20 z dnia 11 marca 2013r.

Treść zarządzenia nr 20 z dnia 11 marca 2013r. - kliknij

Zarządzenie nr 19 z dnia 5 marca 2013r.

treść zarządzenia nr 19 z dnia 5 marca 2013r. - kliknij

Zarządzenie nr 18 z dnia 28 lutego 2013r.

treść zarządzenia nr 18 z dnia 28 lutego 2013r. - kliknij

załącznik nr 1 - kliknij

załącznik nr 2 - kliknij

załącznik nr 3 - kliknij 

Zarządzenie nr 17 z dnia 22 lutego 2013r.

treść zarządzenia nr 17 z dnia 22 lutego 2013r. - kliknij

załącznik nr 1 - kliknij

załącznik nr 2 - kliknij

Zarządzenie nr 16 z dnia 22 lutego 2013r.

treść zarządzenia nr 16 z dnia 22 lutego 2013r. - kliknij

Zarządzenie nr 15 z dnia 21 lutego 2013r.

treść zarządzenia nr 15 z dnia 21 lutego 2013r. - kliknij

Zarządzenie nr 14 z dnia 19 lutego 2013r.

treść zarządzenia nr 14 z dnia 19 lutego 2013r. - kliknij

załącznik nr 1 - kliknij

załącznik nr 2 - kliknij

załącznik nr 3 - kliknij

Zarządzenie nr 13 z dnia 18 lutego 2013r.

treść zarządzenia nr 13 z dnia 18 lutego 2013r. - kliknij

załącznik nr 1 - kliknij

Zarządzenie nr 12 z dnia 13 lutego 2013r.

treść zarządzenia nr 12 z dnia 13 lutego 2013 roku - kliknij

Zarządzenie nr 11 z dnia 12 lutego 2013r.

treść zarządzenia nr 11 z dnia 12 lutego 2013r - kliknij

Zarządzenie nr 10 z dnia 31 stycznia 2013r.

treść zarządzenia nr 10 z dnia 31 stycznia 2013r - kliknij

załącznik nr 1 - kliknij

załącznik nr 2 - kliknij

załącznik nr 3  -kliknij

Zarządzenie nr 9 z dnia 31 stycznia 2013r

treść zarządzenia nr 9 z dnia 31 stycznia 2013r. - kliknij

Zarządzenie nr 8 z dnia 28 stycznia 2013r.

treść zarządzenia nr 8 z dnia 28 stycznia 2013r - kliknij

załącznik nr 1 - kliknij

załącznik nr 2 - kliknij

załącznik nr 3 - kliknij

załącznik nr 4 - kliknij

załącznik nr 5 - kliknij

załącznik nr 6 - kliknij

załącznik nr 7 - kliknij

załącznik nr 8 - kliknij

Zarządzenie nr 7 z dnia 15 stycznia 2013r.

treść zarządzenia nr 7 z dnia 15 stycznia 2013r - kliknij

załącznik nr 1 - kliknij

Zarządzenie nr 6 z dnia 11 stycznia 2013r.

treść zarządzenia nr 6 z dnia 11 stycznia 2013r - kliknij

Zarządzenie nr 5 z dnia 11 stycznia 2013r.

treść zarządzenia nr 5 z dnia 11 stycznia 2013r - kliknij

Zarządzenie nr 4 z dnia 10 stycznia 2013r.

treść zarządzenia nr 4 z dnia 10 stycznia 2013r - kliknij

Zarządzenie nr 3 z dnia 9 stycznia 2013r.

treść zarządzenia nr 3 z dnia 9 stycznia 2013r - kliknij

załącznik nr 1 -  kliknij

Zarządzenie nr 2

Zarządzenie nr 1 z dnia 2 stycznia 2013r

treść zarządzenia nr 1 z dnia 2 stycznia 2013r - kliknij