logo
logo bip

W sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert
na wsparcie i powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Kórnik w roku 2012

 POBIERZ ZARZĄDZENIE
POBIERZ ZAŁACZNIK