logo
logo bip

w sprawie:  wprowadzenia    Regulaminu     rekrutacji   dzieci   do  przedszkoli,   punktów przedszkolnych  i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  Gminy Kórnik

Pobierz zarządzenie

Pobierz załącznik