logo
logo bip

W sprawie: powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia ofert na realizację
zadań publicznych z zakresu wynikającego
z uchwały  nr XIII/158/2011 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 25 października 2011r.
w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Kórnik z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  publicznego, na 2012 rok.

 

POBIERZ ZARZĄDZENIE
REGULAMIN KOMISJI KONKURSOWEJ