logo
logo bip
Zarządzenia 2011

Zarządzenia 2011

Zarządzenie nr 1/2011 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowisko specjalisty ds. ochrony środowiska i rolnictwa Urzędu Miejskiego w Kórniku
Zarządzenie nr 2/2011 w sprawie powołania Komisji Konkurskowej do wywołania ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wynikającego z uchwały nr LVIII/613/2010 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 27 października 2010 r. w sprawie uchwalenia rocznego prog 
Zarządzenie nr 3/2011 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu licytacyjnego, nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej segmentem budynku garażowego położonej w miejscowości Kórnik obręb Bnin
Zarządzenie nr 4/2011 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Wójkiewicza w Radzewie
Zarządzenie nr 5/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
Zarządzenie nr 6/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Zarządzenie nr 7/2011 w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie i powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Kórnik w roku 2011
załącznik nr 1 do Zarządzenie nr 7/2011
załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 7/2011
załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 7/2011
załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 7/2011
załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 7/2011
załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 7/2011
załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 7/2011
Zarządzenie nr 8/2011 w sprawie zmiany w budżecie na 2011 rok
Zarządzenie nr 9/ 2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia
Zarządzenie nr 10/ 2011 w sprawie powołania komisji konkurskowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Wójkiewicza w Radzewie
Zarządzenie nr 11/ 2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
Zarządzenie nr 12/ 2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Zarządzenie nr 13/2011 w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Kórniku
Zarządzenie nr 14/2011 w sprawie zmiany w budżecie na 2011 rok
załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 14/2011 w sprawie zmiany w budżecie na 2011 rok
załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 14/2011 w sprawie zmiany w budżecie na 2011 rok
Zarządzenie nr 15/2011 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ofertowego, nieograniczonego na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Konarskie
Zarządzenie nr 16/2011 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia II przetargu licytacyjnego, nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabodowanej segmentem budynku garażowego położonej w miejscowości Kórnik obręb Bnin
Zarządzenie nr 17/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
Zarządzenie 18/2011 w sprawie zmiany w budżecie na 2011 rok
załącznik nr 1 do Zarządzenia 18/2011 w sprawie zmiany w budżecie na 2011 rok
załącznik nr 2 do Zarządzenia 18/2011 w sprawie zmiany w budżecie na 2011 rok
załącznik nr 3 do Zarządzenia 18/2011 w sprawie zmiany w budżecie na 2011 rok
załącznik nr 4 do Zarządzenia 18/2011 w sprawie zmiany w budżecie na 2011 rok
Zarządzenie nr 19/2011 w sprawie powołania Zespołu do spraw realizacji i wdrożeń projektu "Budowa sieci szerokopasmowej w Gminie Kórnik"
Zarządzenie nr 20/2011 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu licytacyjnego, nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Robakowie
Zarządzenie nr 21/2011 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Wójkiewicza
Zarządzenie nr 22/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia
Zarządzenie nr 23/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie
Zarządzenie nr 25/2011 w sprawie kontroli zarządczej w Gminie Kórnik
Zarządzenie nr 26/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok Kórnickiego Ośrodka Kultury w Kórniku
Zarządzenie nr 27/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok Biblioteki Publicznej w Kórniku
Zarządzenie nr 28/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
Zarządzenie nr 29/2011 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego ustnego na najem lokalu użytkowego położonej w Kórniku obręb Bnin
Zarządzenie nr 30/2011 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szczodrzykowie oraz Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie
Zarządzenie nr 31/2011 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu licytacyjnego, ograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Gądkach
Zarządzenie nr 32/2011 w sprawie cen ewidencyjnych gruntów
Zarządzenie nr 33/2011 w sprawie: zmiany w budżecie na 2011 rok
Załącznik nr 1 do Zarządzenia 33/2011 - DOCHODY GMINY KÓRNIK NA 2011 ROK
Załącznik nr 2 do Zarządzenie 33/2011 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom
Załącznik nr 3 do Zarządzenia 33/2011 - WYDATKI GMINY KÓRNIK NA 2011 ROK
Załącznik nr 4 do Zarządzenia 33/2011 - Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom
Załącznik nr 5 do Zarządzenia 33/2011 - Wydatki jednostek pomocniczych wydzielone w budżecie Gminy Kórnik na 2011 rok
Zarządzenie nr 34/2011 w sprawie określenia stanowisk, norm przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków czystości i napojów
Zarządzenie nr 35/2011 w sprawie przyjęcia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Kórniku
załącznik nr 1 do Zarządzenia 35/2011 - Regulamin Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadceń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Kórniku 
Zarządzenie nr 36/2011 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia III przetargu licytacyjnego, nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej segmentem budynku garażowego położnej w miejscowości Kórnik obręb Bnin.
Zarządzenie nr 37/2011 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu licytacyjnego, nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Kamionkach gmina Kórnik
Zarządzenie nr 38/2011 w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szczodrzykowie oraz Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie
Zarządzenie nr 39/2011 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu licytacyjnego, nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położnych w miejscowości Kórnik obręb Bnin
Zarządzenie nr 40/2011 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu licytacyjnego, nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położnych w Kórniku.
Zarządzenie nr 41/2011 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego ustnego na najem lokalu użytkowego położonego w Kórniku.
Zarządzenie nr 42/2011 w sprawie zmiany zarządzenia nr 38/2011 Burmistrza Gminy Kórnik z dnia 11 maja 20011r. o powołaniu komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szczodrzykowie oraz Gimna
Zarządzenie nr 43/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Zarządzenie nr 44/2011 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego, ograniczonego do właścicieli nieruchomości przylegających, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Biernatki
Zarządzenie nr 45/2011 w sprawie zmiany w budżecie na 2011 rok
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 45/2011
Zarządzenie 46/2011 w sprawie zmiany w budżecie na rok 2011
załącznik nr 1 do zarządzenia 46/2011
załącznik nr 2 do zarządzenia 46/2011
załącznik nr 3 do zarządzenia 46/2011
załącznik nr 4 do zarządzenia 46/2011
załącznik nr 6 do zarządzenia 46/2011
Zarządzenie nr 47/2011 w sprawie odwołania Wiceburmistrza Gminy Kórnik
Zarządzenie nr 47A/2011 w sprawie powołania komisji do oceny przydatkości majątku ruchomego
Zarządzenie nr 48/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie
Zarządzenie nr 49/2011 w sprawie : ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy uczniom objętym Rządowym Programem pomocy uczniom w 2011 r.- „Wyprawka szkolna”
załącznik do zarządzenia nr 49/2011 - WNIOSEK o przyznanie pomocy finansowej uczniom klas I, II, III szkoły podstawowej i klasy III gimnazjum na zakup podręczników 
Zarządzenie nr 50/2011 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wynikającego z uchwały nr LVIII/613/2010 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 27 października 2010r. w sprawie uchwalenia rocznego pro
Zarządzenie nr 51/2011 w sprawie: ogłoszenia wyników II otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kórnik w roku 2011
załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 51/2011
Zarządzenie nr 53A/2011 w sprawie sprzedaży e trybie licytacji majątku ruchomego
Zarządzenie nr 54/2011 w sprawie zmiany w budżecie na 2011 rok
załączni nr 1 do Zarządzenia nr 54/2011
załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 54/2011
załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 54/2011
Zarządznie nr 55/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
Zarządzenie nr 56/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomści przeznaczonej do wynajęcia
Zarządzenie nr 57/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
Zarządzenie nr 58/2011 w sprawieprzekazania w administrowanie boiska sportowego w miejscowości Kamionki w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012"
Zarządzenie nr 60/2011 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przepowadzenia postępowania egzaminacyjnego do nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie nr 61/2011 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla ekspertów wchodzących w skład Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie nr 62/2011 w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie
Zarządzenie nr 63/2011 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia II przetargu licytacyjnego, nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Kamionkach gmina Kórnik
Zarządzenie nr 64/2011 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia II przetargu licytacyjnego, nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Robakowie
Zarządzenie nr 65/2011 w sprawie ustalenia zasad korzystania z telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu miejskiego w Kórniku
Zarządzenie nr 66/2011 w sprawie : powołania Wiceburmistrza Burmistrza Gminy Kórnik 
Zarządzenie nr 67/2011 w sprawie : powierzenia wiceburmistrzowi gminy prowadzenia niektórych spraw gminy
Zarządzenie nr 68/2011 w sprawie: zmiany w budżecie na 2011 rok
załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 68/2011
załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 68/2011
załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 68/2011
załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 68/2011
załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 68/2011
Zarządzenie nr 69/2011 Zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa
Zarządzenie nr 70/2011 W sprawie: powołania Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w
Zarządzenie nr 71/2011 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia IV przetargu licytacyjnego, nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej segmentem budynku garażowego położnej w miejscowości Kórnik obręb Bnin.
Zarządzenie nr 72/2011 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Kórniku oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
Zarządzenie nr 74/ 2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Zarządzenie nr 75/ 2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego, będącą własnością Gminy Kórnik
Zarządzenie nr 76/ 2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
Zarządzenie nr 77/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
Zarządzenie nr 78/2011 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia II przetargu licytacyjnego, nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położnych w Kórniku
Zarządzenie nr 79/2011 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia II przetargu licytacyjnego, nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położnych w miejscowości Kórnik obręb Bnin
Zarządzenie nr 80/2011 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ofertowego, nieograniczonego na najem lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Kórnik
Zarządzenie nr 81/2011 w sprawie zmiany w budżecie na 2011 rok
załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 81/2011
załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 81/2011
Zarządzenie nr 82/ 2011 w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Kórnik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeo wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
Zarządzenie nr 83/ 2011 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ofertowego, nieograniczonego na dzierżawę części nieruchomości będącej własnością Gminy Kórnik.
Zarządzenie nr 84/ 2011 w sprawie zmiany w budżecie na 2011 rok
Zarządzenie nr 85/ 2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Zarządzenie nr 86/ 2011 w sprawie przechowywania dokumentacji projektu pt. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju dzieci realizujących I etap edukacyjny w szkołach podstawowych z terenu Gminy Kórnik – pierwszym krokiem w lepszą
Zarządzenie nr 87/ 2011 w sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem świetlic wiejskich oraz pomieszczeń przynależnych stanowiących własność Gminy Kórnik
Zarządzenie nr 88/ 2011 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wynikającego z uchwały nr LVIII/613/2010 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 27 października 2010r. w sprawie uchwalenia rocznego pr
Zarządzenie nr 89/ 2011 w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 89/ 2011
Zarządzenie nr 90/2011 w sprawie: powołania obwodowych komisji konsultacyjnych w sprawie konsultacji społecznych w sprawie przywrócenia Bninowi praw miejskich zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 90/2011
Zarządzenie nr 91/2011 w sprawie: ogłoszenia wyników III otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Kórnik w roku 2011
załącznik nr 1 do Zarządzenia 91/2011
Zarządzenie nr 92/2011 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
Zarządzenie 92A/2011 w sprawie podstawowego sposobu dokumentowania spraw oraz wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Kórniku
Zarządzenie nr 93/2011 w sprawie: zmiany w budżecie na 2011 rok
załącznik nr 1 do Zarządzenia 93/ 2011
załącznik nr 2 do Zarządzenia 93/2011
załącznik nr 3 do Zarządzenia 93/2011
załącznik nr 4 do Zarządzenia 93/2011
załącznik nr 5 do Zarządzenia 93/2011
Zarządzenie nr 94 / 2011 w sprawie: ogłoszenia wyników naboru wniosków na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu w Gminie Kórnik
załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 94/2011
Zarządzenie nr 95/2011 w sprawie: powierzenia Ośrodkowi Sportu i Rekreacji przy ul. Leśnej w Kórniku administrowanie boiskami sportowymi przy ul. Szkolnej w Borówcu, przy ul. Lipowej i ul. Krauthofera w Kórniku oraz ścieżką zdrowia na terenie lasu Zwierzy
Zarządzenie nr 96/ 2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
Zarządzenie nr 97/ 2011 w sprawie: zmiany w budżecie na 2011 rok
załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 97/2011
załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 97/2011
załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 97/2011
załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 97/2011
Zarządzenie nr 98/2011 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
Zarządzenie nr 99/2011 w sprawie: ustalenia wysokości stawek czynszu za wynajmowane lokale mieszkalne i socjalne
Zarządzenie nr 100/2011 w sprawie: zmiany w budżecie na 2011 rok
załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 100/2011
załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 100/2011
załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 100/2011
załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 100/2011
Zarządzenie nr 101/2011 Zmieniające zarządzenie z dnia 29 czerwca 2011r. Nr 3A/2011 w sprawie sprzedaży składników rzeczowych majątku ruchomego
Zarządzenie nr 102/2011 w sprawie: zmiany w budżecie na 2011 rok
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 102/2011

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 102/2011

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 102/2011

Załącznik nr 4 do arządzenia nr 102/2011
Załącznik nr 5 do Zarządznienia nr 102/2011
Zarządzenie nr 103/2011 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ofertowego na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości rolnej będącej własnością Gminy Kórnik
Zarządzenie nr 104/2011 w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kórnik na lata 2012 - 2019
Zarządzenie nr 105/2011 w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy Kórnik na 2012 rok
Zarządzenie nr 106/2011 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia V przetargu licytacyjnego, nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej segmentem budynku garażowego, będącej własnością Gminy Kórnik.
Zarządzenie nr 107/2011 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie nr 108/2011 w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia dla ekspertów wchodzących w skład Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie nr 109/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.
Zarządzenie nr 110/2011 W sprawie: zmiany Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Kórniku
Zarządzenie nr 111/ 2011 w sprawie: określenia wzorów aktów nadania, medali i legitymacji Honorowego Mieszkańca Miasta i Gminy Kórnik oraz Zasłużonego dla Miasta i Gminy Kórnik.
załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 111/2011
załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 111/2011
 • załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 111/2011
 • Zarządzenie nr 112/2011 w sprawie: zmiany w budżecie na 2011 rok
  załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 112/2011
  załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 112/2011
  załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 112/2011
  załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 112/2011
  załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 112/2011
  Zarządzenie nr 114/2011 W sprawie: powołania 2 komisji inwentaryzacyjnych i przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Kórniku.
  Zarządzenie nr 115/2011 w sprawie : powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowiska: pedagoga, instruktora terapii zajęciowej oraz głównego księgowego do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kórniku.
  Zarządzenie nr 116/2011 W sprawie: określenia stanowisk , norm przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków czystości i napojów
  Zarządzenie nr 117/2011 w sprawie : wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia z tego tytułu udziałów w Spółce „Zakład Gospodarki Odpadami” Spółka z o.o. w Jarocinie z siedzibą w Witaszyczkach.
  Zarządzenie nr 118/2011 w sprawie: zmiany w budżecie na 2011 rok
  załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 118/2011
  zalącznik nr 2 do Zarządzenia nr 118/2011
  załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 118/2011
  załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 118/2011
  Zarządzenie nr 119/2011 w sprawie zmiany Rer. Org. UM 
  załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 119/2011
  Zarządzenie nr 120/2011w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie. 
  Zarządzenie nr 121/2011w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Kórniku o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
  Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 121/2011
  Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 121/2011
  Zarządzenie nr 122/2011 w sprawie zmiany w budżecie na 2011 rok
  załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 122/2011
  załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 122/2011
  załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 122/2011
  załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 122/2011
  załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 122/2011
  załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 122/2011
  Zarządzenie nr 124/2011 w sprawie udzielenia przez Burmistrza Gminy Kórnik Pani Bożenie Kiełtyka Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku  upoważnienia do zawierania i rozwiązywania umów z rodzinami pełniącymi funkcje rodzin wspierających.
  Zarządzenie nr 125/2011 w sprawie udzielenia przez Burmistrza Gminy Kórnik Pani Bożenie Kiełtyka Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku  upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji.