logo
logo bip

Protokół z otwarcia ofert na wybór agenta emisji obligacji Miasta i Gminy Kórnik spisany w dniu 15 czerwca 2018 r. i protokół z negocjacji ofert na pełnienie funkcji agenta emisji obligacji spisany w dniu 27.07.2018 r. - pobierz PDF