logo
logo bip

Projekt uchway - zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu 

Pobierz:

Projekt uchwały: -PDF

Uzasadnienie: -PDF