logo
logo bip

Protokół z otwarcia ofert na wybór agenta emisji obligacji Miasta i Gminy Kórnik spisany w dniu 15 czerwca 2018 r. i protokół z negocjacji ofert na pełnienie funkcji agenta emisji obligacji spisany w dniu 27.07.2018 r.

Protokół z otwarcia ofert na wybór agenta emisji obligacji Miasta i Gminy Kórnik spisany w dniu 15 czerwca 2018 r. i protokół z negocjacji ofert na pełnienie funkcji agenta emisji obligacji spisany w dniu 27.07.2018 r. - pobierz PDF

Uchwała nr XLVIII/647/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu

Uchwała nr XLVIII/647/2018  zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu - PDF

Obligacje 2018 - 1 - dokumenty

Projekt uchway - zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu 

Pobierz:

Projekt uchwały: -PDF

Uzasadnienie: -PDF

Obligacje 2018 - dokumenty

Odpowiedzi na pytania:

dokument 1. -PDF

dokument 2. -PDF

dokument 3. -PDF


 

Sprawozdania finansowe spółek

dokument 1. -PDF

dokument 2. -PDF

dokument 3. -PDF


 

Oświadczenie - PDF

Obligacje 2018

Specyfikacja obligacji Kórnik - pobierz

Uchwała o obligacjach - pobierz

Dane dodatkowe: 

Opinie RIO:

opinia RIO budżet 2018 - pobierz

opinia RIO o deficycie - pobierz

opinia RIO o długu 2018 - pobierz

opinia RIO obligacje 2018 - pobierz

opinia RIO WPF 2018 - pobierz

opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Kórnik za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego - PDF  

Sprawozdanie za I kwartał 2018 r. - Rb NDS | Rb 27s | Rb 28s | Rb N | Rb Z

Roczne sprawozdanie za 2017 - Rb NDS | Rb 27s | Rb 28s | Rb N | Rb Z

Sprawozdanie opisowe za 2017 - pobierz

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Kórnik sporządzona za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku - pobierz  

Aktualna uchwała budżetowa 2018 i WPF 2018 - pobierz  

Informacja o zadłużeniu MiG Kórnik na 31.03.2018 r. - pobierz

Zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o wyborze Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik - pobierz

 - spółki z udziałem MiG Kórnik na 31.12.2017 - pobierz

- Protokół I Sesji Rady MiG Kórnik - pobierz 

- Uchwała o powołaniu Skarbnika wraz z jej zmianą - pobierz  |  pobierz

 - zaświadczenie o nadaniu nr NIP oraz nr REGON.- pobierz