logo
logo bip

Uchwała SO-0950/2/10/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 2 lutego 2018 roku w sprawie opinii o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Miasto i Gminę Kórnik - pobierz