logo
logo bip

Specyfikacja obligacji Kórnik - pobierz

Uchwała o obligacjach - pobierz

Dane dodatkowe: 

Opinie RIO:

opinia RIO budżet 2017 - pobierz

opinia RIO o deficycie - pobierz

opinia RIO o długu 2017 - pobierz

opinia RIO obligacje 2017 - pobierz

opinia RIO WPF 2017 - pobierz

opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Kórnik za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego - PDF  

Sprawozdanie za I półrocze 2017 r. - Rb NDS | Rb 27s | Rb 28s | Rb N | Rb Z

Roczne sprawozdanie za 2016 - Rb NDS | Rb 27s | Rb 28s | Rb N | Rb Z

Sprawozdanie opisowe za 2016 - pobierz

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Kórnik sporządzona za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku - pobierz  

Aktualna uchwała budżetowa 2017 i WPF 2017 - pobierz  

Informacja o zadłużeniu MiG Kórnik na 31.12.2016 r. - pobierz

Uzupełnienie do zadłużenia MiG Kórnik - pobierz

Spółki z udziałem Miasta i Gminy wg stanu na 31.12.2016 r. - pobierz

Opinia RIO w sprawie przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik informacji o przebiegu wykonania budżetu MiG Kórnik za I półrocze 2017 r. - pobierz 

Zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o wyborze Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik - pobierz

Protokół z I Sesji Rady Miasta i Gminy Kórnik - pobierz  

Zmiana nr 1 ogłoszenia o pisemnym przetargu na wybór agenta emisji obligacji Miasta i Gminy Kórnik wraz ze specyfikacją warunków przetargu - pobierz  

Protokół z otwarcia ofert na wybór agenta emisji obligacji Miasta i Gminy Kórnik  - pobierz