logo
logo bip

Sprawozdania budżetowe

Rb-27S.pdf  okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015

Rb-28S.pdf  okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015 

Rb-N.pdf  wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku 

Rb-NDS.pdf  za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015 

Rb-Z.pdf  wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku