logo
logo bip

 

Na konto 26 9076 0008 2001 0000 0215 0002 należy dokonywać wpłat:

opłata skarbowa 

opłat za psy,

opłat za zajęcie pasa drogowego, 

opłat targowych,

opłat miejscowych,

opłat za sprzedaż alkoholu,

opłat za licencję za taksówki,

mandaty karne,

opłata za użytkowanie wieczyste gruntu. 


NA KONTA INDYWIDUALNE WPŁACAMY:

OPŁATY ZA ŚMIECI
(
gospodarowanie odpadami komunalnymi)
oraz  
podatek od nieruchomości, 
podatek rolny,
 podatek leśny,
podatek od środków transportowych. 


Opłaty za ŚMIECI gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi na terenie nieruchomości,
płatna jest na
INDYWIDUALNY numer konta.

Terminy uiszczania opłaty:

- 15 marca (za miesiące: styczeń, luty i marzec),

- 15 maja (za miesiące: kwiecień, maj i czerwiec), 

- 15 września (za miesiące: lipiec, sierpień i wrzesień)

- 15 listopada (za miesiące: październik, listopad i grudzień) roku podatkowego.  

Informacje o indywidualnym numerze rachunku do uiszczania opłaty za śmieci (gospodarowanie odpadami komunalnymi) można uzyskać w pokoju 212 lub pod numerem telefony 61 8 170 411 wew. 590, 699, 697. 


Podatek od NIERUCHOMOŚCI, ROLNY, LEŚNY należy wpłacać na INDYWIDUALNY numer rachunku bankowego podany w decyzji wymiarowej, który służy wyłącznie do zapłaty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.   

Terminy uiszczania podatku:

- 15 marca, 

- 15 maja, 

- 15 września, 

- 15 listopada.

Informacje o indywidualnym numerze rachunku podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego można uzyskać w pokoju 109 lub pod numerem telefonu 61 8 170 411 wew. 661.


Podatek od ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH należy wpłacać na INDYWIDUALNY numer konta przypisany do podatnika służący wyłącznie do zapłaty podatku od środków transportowych. 

Terminy uiszczania podatku:
- 15 luty,
- 15 wrzesień.  

Informacje o indywidualnym numerze rachunku podatku od środków transportowych można uzyskać w pokoju 109 lub pod numerem telefonu 61 8 170 411 wew. 666.