logo
logo bip

Rekrutacja do Żłobka w Kamionkach na rok 2017/2018

Wyniki rekrutacji do Żłobka w Kamionkach- pobierz PDF  


K o m u n i k a t

Burmistrz Miasta i Gminy  Kórnik  informuje o rozpoczęciu rekrutacji  na rok 2017/2018 do Żłobka w Kamionkach.

Placówka rozpocznie działalność w  dniu 01 września 2017 r.

Liczba miejsc 30.

Kandydat na dyrektora Żłobka wybrany w drodze postępowania konkursowego – Pani Małgorzata Walkowiak ( powierzenie stanowiska od dnia  01 września 2017r.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na rok 2017/2018  jest następujący:

 

Termin

Zadania

19.06.2017 r. – 3.07.2017 r.

Pobieranie i składanie „ Kart zgłoszenia dziecka do Żłobka”. Kartę można pobrać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta i Gminy Kórnik , Pl Niepodległości 1, Wydziale Oświaty i Polityki Społecznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, ul. Rynek 1 lub na stronie www.kornik.pl – Strefa Nauki

4.07.2017 r. – 5.07.2017 r.

Prace Komisji Rekrutacyjnej.

6.07.2017 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Żłobka

6.07.2017 r. – 12.07.2017 r.

Rodzice / prawni opiekunowie zgłaszają się do Wydziału Oświaty  i Polityki Społecznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w celu potwierdzenia pisemnej woli zapisu dziecka, które zakwalifikowało się do przyjęcia do Żłobka. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje skreśleniem dziecka z listy przyjętych do Żłobka.

 

 

Pobierz:

Komunikat - PDF

Regulamin Rekrutacji - PDF

Załącznik do Regulaminu Rekrutacji - PDF   

Potwierdzenie woli - PDF    |   -.doc

Karta zgłoszenia dziecka do żłobka  - PDF     |   -.doc