logo
logo bip

 

W związku z brakiem wolnych miejsc w przedszkolach publicznych (tj. Przedszkolu nr 1 im. Misia Uszatka w Kórniku, Przedszkolu nr 2 Cztery Pory Roku w Kórniku, Przedszkolu Kolorowy Świat w Szczodrzykowie, Przedszkolu w Kamionkach, Przedszkolu ?Owocowy Zaułek? w Błażejewie i Punkcie Przedszkolnym w Radzewie) nie zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca (planowana w terminie od 11 do 17 maja br). Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest tylko do oddziałów przedszkolnych (?0?) w szkołach podstawowych (wniosek składa się w placówce wyłącznie w formie papierowej).

Zgodnie z ustawowym obowiązkiem, wynikającym z art. 31 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe, dzieciom nieprzyjętym w rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 gmina do końca sierpnia 2018 r. pisemnie wskaże miejsce do realizowania wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019 w placówkach niepublicznych,  po uprzednim rozstrzygnięciu konkursu ofertowego pod nazwą ?Zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie Miasta i Gminy Kórnik możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego na zasadach określonych w Uchwale nr XLV/595/2018 Rady Miasta i Gminy z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Kórnik ?.