logo
logo bip

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli w 2018 roku

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w 2018 roku na każdego ucznia przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Kórnik przez inne organy niż jednostka samorządu terytorialnego (kwiecień 2018 r.)  - PDF

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w 2018 roku na każdego ucznia przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Kórnik przez inne organy niż jednostka samorządu terytorialnego (październik 2018 r.)  - PDF


Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli w 2018 roku na każdego ucznia przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organ na terenie Miasta i Gminy Kórnik -  PDF