logo
logo bip

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018

 

 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego, z zakresu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018
pn.: „Zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie Miasta i Gminy Kórnik możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego na zasadach określonych w Uchwale nr XXX/362/2017 Rady Miasta i Gminy z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto i Gminę Kórnik”.POBIERZ:

Zarządzenie - PDF

Ogłoszenie - PDF

Uzasadnienie - PDF

Załącznik 1 - PDF

Załącznik 2 - PDF

Załącznik 3 - PDF

Załącznik 4 - PDF

Załącznik 5 - PDF

Załącznik 6 - PDF